Bewegingsrecreatie

Denk. Doe. Sport.

Bewegingsrecreatie richt zich op het ruime domein van de actieve vrijetijdsbesteding en recreatieve sportsector

Je wordt bewegingsdeskundige binnen het brede veld van de vrijetijdsbesteding, met zijn diverse doelgroepen, organisatiestructuren en bewegingsactiviteiten.

Het begeleiden van klanten in diverse sportieve settings en het aanbieden van een actieve bewegingscultuur worden je hoofdopdracht. Naast bewegingsdeskundige wordt ook het uitdenken en organiseren van bewegingsactiviteiten een deel van je job.

We deelden onze opleiding, naar analogie van het werkveld, op in 6 pijlers

 • Eventmanagement 
 • Recreatiesport en sporttoerisme 
 • Groepsfitness
 • Personal training 
 • Outdoor 
 • Angepaste fysieke activiteiten

Je leert de kneepjes van elke pijler doorheen je opleiding. In de derde schijf kan je specialiseren in 1 van de laatste 4 pijlers.

Waarom deze opleiding?

Vanuit de sport- en bewegingswereld is er een toenemende vraag naar professionele begeleiding. Je leert sporters begeleiden en coachen, evenementen opzetten en managen en werken in sportfederaties.

Onze aanpak

In de opleiding werken we levensechte evenementen uit voor een van de volgende pijlers: aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten, natuursporten, personal training en/of fitness. De pedagogische scholing geeft een belangrijke meerwaarde aan het profiel van de bewegingsrecreant.

Je krijgt een gedegen theoretische en praktische opleiding om professioneel optimaal te functioneren. Je ontwikkelt daardoor ook een brede en praktische kijk op het sportgebeuren. Bepaalde competenties worden verworven tijdens excursies of oefenvormen met externen.

Ontdek de onderwijsvakken bewegingsrecreatie en lichamelijke opvoeding op Facebook.

Ontdek de onderwijsvakken bewegingsrecreatie en lichamelijke opvoeding op YouTube.

Na de opleiding

De bewegingsrecreant vindt zijn weg naar sport- en fitnessclubs, sportfederaties, gemeentelijke sportdiensten, het sociaal–cultureel werk, de sportief-toeristische sector, het bedrijfsleven, de openluchtrecreatie en de buurtsport.

FAQ bewegingsrecreatie

Heb ik specifieke voorkennis nodig?

Neen, voor geen enkel opleidingsonderdeel. We vragen een sportieve en creatieve ingesteldheid, de wil om te leren en individueel bij te werken waar nodig. Ervaring hebben in een aantal sportdisciplines, is een belangrijk pluspunt.

Ook theoretische voorkennis is niet nodig. Als student krijg je vakdidactiek en een theoretische opleiding in bewegingswetenschappen, beleid en organisatie, fitness en gezondheid, natuursporten, sport en toerisme, aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten voor senioren, kansarmen, sporters met een beperking …

Halfweg het eerste semester van het eerste jaar krijg je een proefexamen van de verschillende theorievakken zodat je tijdig eventuele tekorten kan bijwerken.

Waar gaan de lessen door?

De theorielessen gaan voor het grootste deel door op de campus Kattenberg. De sportlessen en de verwante theorievakken worden  op onze eigen en gloednieuwe sportinfrastructuur 'campus Watersportbaan' gegeven. De campus is vlot bereikbaar per fiets, auto en openbaar vervoer. Zo verplaats je je met de fiets op minder dan een kwartiertje van de ene naar de andere locatie.

Is de combinatie van bewegingsrecreatie met lichamelijke opvoeding een goed idee?

De combinatie bewegingsrecreatie met lichamelijke opvoeding geeft je de kans om continu met sport- en bewegingsactiviteiten bezig te zijn. Dat kan als leraar in een schoolomgeving, van kleuters tot 18-jarigen, maar ook als sportbegeleider in de recreatieve sport- en vrijetijdssector.

Kan ik bewegingsrecreatie ook combineren met een ander onderwijsvak?

Als je een ander vak dan lichamelijke opvoeding combineert met bewegingsrecreatie, creëer je de kans om als leraar in het secundair onderwijs je kennis over dat andere vak door te geven aan jongeren.

Is vooral bewegingsrecreatie het uitgangspunt, dan kan je je andere vak kiezen in functie van de opleiding bewegingsrecreatie. Bijvoorbeeld: als je in het buitenland een organisatie wil opstarten rond natuurgebonden sporten, dan kan de combinatie met een taalvak een goede keuze zijn.

Welke stage ga ik lopen?

Het  leiden en begeleiden van groepen behoort tot het onderdeel stage. We brengen je die vaardigheden stapsgewijs bij. Je begeleidt bijvoorbeeld interne en externe sportevenementen in en rond Gent.

In het tweede jaar loop je stage in een recreatieve sportclub naar keuze, een fitnesscentrum en een sportclub voor sporters met een beperking.

In het derde jaar ga je aan de slag in de sector van je gekozen specialisatie. Mogelijke stageplaatsen zijn outdoorbedrijven, sportdiensten, sportfederaties, reisorganisaties, personal trainer-studio's ... Ook een buitenlandse stage is mogelijk.

Deze stage is vaak al de ideale aanzet voor je latere carrière.

Welke faciliteiten krijg ik als topsporter?

De eventuele faciliteiten worden in eerste instantie besproken met de coach die aan elke topsporter wordt toegekend. We hebben ook een topsportcurriculum waarbij je de opleiding en topsport optimaal kan combineren.

Waar kan ik terecht met mijn diploma?

Met je diploma kom je terecht in de recreatieve sport- en vrijetijdssector. Met andere woorden: je gaat aan de slag in alle sport- en bewegingsactiviteiten buiten het onderwijs.

De vrijetijdssector is onder te verdelen in een aantal grote categorieën:

 • De publieke sportsector: de sportdienst van je gemeente of stad
 • De non-profitsportsector: de sportclubs
 • De commerciële sportsector: de fitnesscentra, het sporttoerisme en sportevenementen

Zo word je bijvoorbeeld sportbegeleider/animator in:

 • Woon- en zorgcentra
 • Instellingen voor mensen met een beperking
 • Gevangenissen
 • De toeristische sector
 • ...

Of je wordt medewerker of freelancer bij:

 • Sportdiensten
 • Sportfederaties
 • Buitensportorganisaties
 • De fitness- en gezondheidssector
 • Farmaceutische firma’s
 • Eventorganisatoren

Bijkomende diploma's

Je hebt de mogelijkheid om bijkomende getuigschriften/diploma’s/certificaten te behalen:

 • Initiator snowboard en ski
 • Instructeur B bepaalde sporten
 • Fitnessinstructeur – discipline groepsfitness of individuele fitness
 • Klimvaardigheidsbewijs KVR 1 - 2
 • Zelfstandig canyoneer, canyoning assistant guide of zelf canyoning guide mits een extra stage. Dit is een internationaal erkend beroepsdiploma. 
 • Initiator sporten bij personen met een beperking

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak bewegingsrecreatie?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2018-2019. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt +/- 3,50 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd.

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken   € 20,00
Totale prijs syllabi € 40,00 € 36,00 € 36,00
Kopiekosten € 6,00 € 8,00 € 5,00
Studiereis/excursie    

alle studenten ski: € 540,00
optie natuursport: € 550,00

Materialen, producten, uitrusting € 20,00 € 30,00
Kledij € 90,00
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 176,00 € 74,00 € 581,00


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.