Bio-esthetiek

Heb je aandacht voor het esthetische welzijn van de mens en wil je die passie delen met jongeren? Ben je ook creatief, handig, sociaal en communicatief vaardig? Dan is bio-esthetiek iets voor jou.

Onze aanpak

bio-esthetiek

In de lerarenopleiding bio-esthetiek verwerf je naast de praktische vaardigheden (gelaats-, lichaams-, voet- en handverzorging en make-up) ook de noodzakelijke theoretische kennis in onder meer toegepaste wetenschappen, anatomie, dermatologie, cosmetologie …

Via projectonderwijs stimuleren we je tot verdere uitdieping van je vakkennis en levenslang leren. Dat alles ondersteunen we met de aangepaste vakdidactiek zodat je de praktische en theoretische vakken kan overbrengen aan diverse doelgroepen: leerlingen uit het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs …

Na je opleiding

Met je diploma kan je solliciteren als leraar bio-esthetiek of als commercieel of technisch-commercieel afgevaardigde bij firma’s gespecialiseerd in cosmetische producten.

Je kan ook tewerkgesteld worden als schoonheidsspecialist(e) of gerant(e) in een schoonheidsinstituut, beautyfarm of parfumeriezaak.

Ten slotte krijg je de mogelijkheid om als zelfstandig zaakvoerder een schoonheidsinstituut op te starten.

Bio-esthetiek

FAQ bio-esthetiek

Moet ik een bepaalde vooropleiding gevolgd hebben?

Neen, maar een vooropleiding in de sector van schoonheidsverzorging is wel een pluspunt. Handig en leergierig zijn, is wel een noodzaak. Het extra inoefenen van de aangeleerde technieken is ook belangrijk.

Heb ik een basiskennis chemie nodig?

Ja, want zonder basiskennis is algemene chemie, toegepaste chemie en cosmetologie moeilijk te begrijpen en wordt het moeilijk om te slagen voor de leereenheden chemie en cosmetologie. Je kan via een instapcursus wel de nodige basisleerstof verwerven.

Wat zijn mijn slaagkansen?

Je slaagkansen zijn volledig afhankelijk van jezelf: studeer je grondig en efficiënt? Ben je op tijd begonnen? Hou je de leerstof bij? Oefen je thuis voldoende de aangeleerde technieken en vaardigheden? Studeer je de ondersteunende leerstof in? Ben je aanwezig in de lessen? De vaardigheidslessen worden ook geëvalueerd via permanente evaluatie.

Wat is de moeilijkheidsgraad van de vakken?

De moeilijkheidsgraad is afhankelijk van je mogelijkheden en studiehouding.

Heb ik bepaald materiaal nodig?

Ja, je moet je basismateriaal zelf aankopen (gelaatsverzorging, make-up, voet- en handverzorging, handdoeken … ). De lijst met aan te kopen materialen verschijnt na je inschrijving op de website.

Hoe zit het met de te gebruiken producten?

Wij stellen die ter beschikking.

Waar kan ik cursussen en boeken kopen?

Via de Arteveldeshop. De boekenlijst verschijnt na je inschrijving op de website.

Moet ik zelf zorgen voor oefenpersonen (modellen)?

Ja, je gaat zelf op zoek naar een aantal oefenmodellen:

 • gelaatsverzorging: één oefenmodel
 • make-up: één oefenmodel
 • voetverzorging: drie oefenmodellen
 • handverzorging: één oefenmodel

Is bio-esthetiek een intensieve opleiding?

Ja, we verwachten veel van jou. Zo moet je, via opdrachten en taken, bepaalde kennis en vaardigheden zelfstandig verwerven. Je legt ook opdrachtenmappen en portfolio's aan en gaat gericht op zoek naar informatie via verschillende, verantwoorde bronnen.

Vlot kunnen werken met Word (tekstverwerking, opmaak sjablonen … ) en Excel is een pluspunt.

Waar kan ik aan de slag met mijn diploma?

Met dit diploma haal je de lesbevoegdheid voor:

 • Dagleergangen studiegebied lichaamsverzorging
 • Tot 2025 tso schoonheidsverzorging
 • Vanaf 2021 finaliteit arbeidsmarkt 2e graad haar- en schoonheidszorgen
 • Vanaf 2023 finaliteit arbeidsmarkt 3e graad schoonheidszorgen
 • Vanaf 2021 dubbele finaliteit: doorstroom/arbeidsmarkt 'wellness en life style'
 • Vanaf 2023 dubbele finaliteit: doorstroom/arbeidsmarkt 'wellness en schoonheidszorgen'
 • Buso-helper bij de schoonheidsspecialiste
 • Deeltijds studeren in studiegebied lichaamsverzorging
 • Leertijd lichaamsverzorging
 • Avondleergangen studiegebied lichaamsverzorging (bv. Syntra, CVO …)

Perspectieven buiten het onderwijs:

 • Commercieel afgevaardigde
 • Vertegenwoordiger in schoonheidsproducten
 • Technisch afgevaardigde bij verdelers van schoonheidsproducten
 • Zelfstandig zaakvoerder van een schoonheidsinstituut
 • Werken in een schoonheidsinstituut, beautyfarm of aanverwante zaken
 • Hotels

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak bio-esthetiek?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2017-2018. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt +/- 3, 50 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd.

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken € 80,00 € 25,00
Totale prijs syllabi € 67,00 € 47,00 € 32,00
Kopiekosten € 20,00 € 20,00 € 20,00
Materialen, producten, uitrusting € 750,00
Kledij € 50,00
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 967,00 € 92,00 € 52,00


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.