Frans

Kiezen voor Frans betekent dat de Franse taal en cultuur je boeien. Je wil je graag in het Frans verdiepen, zowel mondeling als schriftelijk,  om vakbekwaam voor de klas te staan en  jouw passie met jongeren te delen. Je bent bereid om ook buiten de contacturen je taalvaardigheid verder te ontwikkelen en je kennis van de francofonie te verruimen.

Onze aanpak

Op basis van thema’s die nauw aansluiten bij de leefwereld van je toekomstige leerlingen, werk je aan je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Je verdiept je ook in de grammatica en leert hoe je met succes de vakinhouden aan je leerlingen overbrengt.

Daarnaast krijg je een overzicht van de belangrijkste literaire stromingen. Je leest een aantal romans, stripverhalen en jeugdboeken en maakt kennis met verschillende methodes, technieken en gebruiken van het lesgeven. Je leert differentiëren en werken rond interculturaliteit om aandacht te hebben voor talenten van iedere leerling en genuanceerd voor de multiculturele klassen van de toekomst te staan.

Aan de hand van allerlei documenten belichten we ook de kenmerken en eigenheden van de Franse cultuur. Tijdens Project 1, met als thema Parijs, is er een vijfdaagse studiereis naar de lichtstad gepland. Individueel of in groep maak je presentaties over het bezoek aan de stad, een Franse film, een kunstwerk, een literaire tekst ...

Project 2 biedt je de kans om de Franse cultuur als pedagogisch instrument creatief te hanteren. Zo bereid je een excursie naar Rijsel voor met een klas uit het secundair onderwijs.

Naast het onderwijs biedt het diploma toegang tot de bredere arbeidsmarkt: communicatievaardigheid in de tweede landstaal opent in België meer dan ooit tal van deuren.

FAQ Frans

Moet ik tweetalig zijn?

Neen. Je moet je wel behoorlijk vlot kunnen uitdrukken in een eenvoudige taal.

Moet ik voorkennis hebben?

Als kandidaat-student beheers je vlot de Franse grammatica en woordenschat van het secundair onderwijs, conform het ERK (Europees Referentiekader voor talen), niveau B1. Vertrouwdheid met de Franse taal is een van de factoren die de slaagkansen vergroten.

Interesse, motivatie en werklust zijn wel de belangrijkste troeven om te slagen.

Is de voertaal het Frans?

Tijdens de contacturen Frans is de voertaal uiteraard altijd Frans.

Kan ik extra begeleiding krijgen?

Absoluut. Je kan je kennis en vaardigheden naar wens bijspijkeren in kleine groepen en onder deskundige begeleiding.

Welke vaardigheden komen aan bod?

De vijf communicatieve vaardigheden komen aan bod, zowel de receptieve (luisteren/begrijpen en lezen) als de productieve (spreken, aan een gesprek deelnemen, schrijven).

Welke leerstof wordt behandeld in de vakstudie?

Het uitgangspunt is de leerstof waarvoor je als toekomstige bachelor bevoegd bent als leraar, met name in de eerste graad, de tweede graad van het aso, tso en bso en de derde graad in het bso. We delen de leerstof op in verschillende onderdelen die we uitdiepen: grammatica, taal en cultuur, literatuur ...

Wat is praktijk van het Frans?

In de cursus Praktijk van het Frans als vreemde taal leer je op een efficiënte en aantrekkelijke manier de taal onderwijzen. We bespreken de leerplannen en je maakt kennis met een waaier aan verschillende handboeken en methodes voor de vakleerkracht Frans.

Je leert ook hoe je een les moet voorbereiden, welke werkvormen je kan hanteren en hoe je de leerinhouden kan structureren en overbrengen. De evolutie in de vreemdetalendidactiek komt ook aan bod. Er is tevens aandacht voor de CLIL-methodiek.

Hoeveel boeken moet ik lezen?

Vijf of zes per jaar. De boekenlijst verschijnt op de elektronische leeromgeving bij het begin van elk semester.

Hoe worden vakstudie, vakdidactiek en project Frans geëvalueerd?

We passen verschillende evaluatievormen toe: schriftelijke examens, mondelinge examens, werkstukken, observaties en schriftelijke en mondelinge presentaties.

Zijn er buitenlandse ervaringen?

De studiereis naar Parijs tijdens Project 1 is een verplicht onderdeel. In Project 2 werk je met een groepje medestudenten aan het opstellen en voorbereiden van een excursie naar, bijvoorbeeld, Rijsel voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Een buitenlandse stage kan in de laatste stageperiode in het derde jaar.

Waar kan ik aan de slag met mijn diploma?

Lesbevoegdheid:

 • Lesgever in de eerste en tweede graad van het aso, tso en kso en in de eerste, tweede en derde graad van het bso
 • volwassenenonderwijs (avond- en weekendonderwijs)
 • privéonderwijs (inhaallessen, taalcursussen … )

Perspectieven buiten het onderwijs:

 • Secretariaatsmedewerker (ook in het onderwijs)
 • Uitgeverijen
 • Medewerker/auteur van handboeken
 • Verkoper/vertegenwoordiger
 • Bibliotheekmedewerker
 • Toerisme
 • Infodiensten (bijvoorbeeld voor toerisme)
 • Baliemedewerker
 • Begeleider van groepen bij  uitstappen en reizen
 • Medewerker aan evenementen
 • Tweetalig bediende
 • Administratieve medewerker

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak Frans?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2018-2019. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt +/- 3,50 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd.

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken € 96,36 € 69,94 € 56,25
Totale prijs syllabi € 50,67 € 42,69 € 11,05
Kopiekosten € 11,00 € 21,00 € 9,00
Studiereis/excursie   € 260,00 € 25,00
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 158,03 € 393,63 € 101,30


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.