Lichamelijke opvoeding

Je houdt van een partijtje zwemmen, voetbal, volleybal…. maar je legt ook graag de spelregels uit aan een klas? Een leerkracht L.O. is een veelzijdige sporter die kinderen en jongeren via sport begeleidt in hun fysieke ontwikkeling.

Onder het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ leer je jongeren op een enthousiaste manier bewegen. Na je opleiding kan je aan de slag in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs.

Onze aanpak

Als leraar lichamelijke opvoeding ben je een sleutelpersoon bij de sportieve ontwikkeling van jongeren. Via docenten die gespecialiseerd zijn in hun sportdiscipline(s) word je zelf een expert in allerlei sporten. Daarnaast krijg je ook de nodige kennis mee van onder meer anatomie, fysiologie en bewegingsleer in bewegingswetenschappen. Zo krijg je een bredere kijk op de bewegende mens. Je ontdekt dus niet alleen een brede waaier aan sport, je leert ook hoe je enthousiast lesgeeft.

Je inzet, motivatie, doorzettingsvermogen en sportieve ingesteldheid vormen de basis om te slagen. Veel studenten combineren lichamelijk opvoeding met bewegingsrecreatie, toch kan je ook kiezen voor een combinatie met heel wat andere onderwijsvakken. Als je kiest voor een vak met onderwijsbevoegdheid heb je een groter inzetbaarheid in het onderwijs. Wil jij liever een uitgebreider pakket sport? Bij de combinatie L.O. en bewegingsrecreatie leer je ook alles over fitness, omgaan met doelgroepen, natuur- en recreatiesport. Dat is later ideaal om je job te combineren met de sportieve activiteiten in je vrije tijd. 

Op Facebook en YouTube vind je nog meer info over de onderwijsvakken lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie.

FAQ lichamelijke opvoeding

Is er een toelatingsproef voor de opleiding Bachelor in de LO?

Er is geen toelatingsproef. Iedereen met een diploma secundair onderwijs kan starten in deze opleiding. Logischerwijs ben je sportief en heb je de juiste ingesteldheid. We verwachten dat je bereid bent om indien nodig tekort(en) bij te werken in bepaalde sportdisciplines zoals gymnastiek, zwemmen, ... Tijdens de introductieweek krijg je via motorische testen zicht op je beginsituatie en de te bereiken doelstellingen.

Is er voorkennis nodig?

We veronderstellen dat studenten geen voorkennis hebben van de theoretische vakken zoals bijvoorbeeld bewegingswetenschappen. Het is wel een extra voordeel als je in het secundair al een wetenschappelijke basis kreeg. Tijdens de lessen leren we je hoe je een beweging moet uitvoeren en aanleren, dus ook op vlak van sport heb je geen specifieke voorkennis nodig.

Waar gaan de lessen door?

De theorielessen gaan voor het grootste deel door op de campus Kattenberg.

Voor de sportlessen en verwante theorielessen beschikken we over onze gloednieuwe sportinfrastructuur 'campus Watersportbaan'.

Campus Watersportbaan

Voor sportlessen die buiten doorgaan wijken we uit naar de Blaarmeersen, zwemlessen gaan door in het GUSB.
De verschillende locaties zijn vlot bereikbaar per fiets, auto en openbaar vervoer. Zo verplaats je je met de fiets op minder dan een kwartiertje van de ene naar de andrere locatie.

Is er een uniform?

Ja, maar enkel tijdens de praktijklessen en je stage. Tijdens de lessen draag je verplicht een witte T-shirt met een blauwe of zwarte short of broek. Je koopt je uniform aan bij de start van je eerste jaar. 

Mag je je stageplaats zelf kiezen?

De stageplaatsen worden bepaald door de praktijkcoördinatie.

Krijgen topsporters faciliteiten?

Ja, er zijn faciliteiten voorzien. Je bespreekt dit in eerste instantie met je persoonlijke topsportcoach. Om je opleiding optimaal te combineren met topsport kan je bovendien een topsportcurriculum aanvragen. 

Zijn de lessen verplicht?

Aanwezigheid in de theorie- en praktijklessen is enorm aangeraden. Tijdens de lessen leer je op korte tijd nieuwe inzichten en vaardigheden aan. Je vergroot je slaagkansen door actief deel te nemen aan de lessen. 

Waar kan ik terecht met dit diploma?

Lesbevoegdheid:

 • Lichamelijke opvoeding geven in het basisonderwijs: kleuteronderwijs en lager onderwijs.
 • Lichamelijke opvoeding geven in het secundair onderwijs: eerste graad, tweede graad voor aso, tso, kso en bso en de derde graad van het bso.

Medewerker of zelfstandige in:

 • Sportdiensten
 • Sportfederaties
 • Buitensportorganisaties
 • Fitness- en gezondheidssector
 • Farmaceutische firma’s
 • Eventorganisaties
 • ...

Sportbegeleider of animator:

 • Woon- en zorgcentra
 • Instellingen voor mensen met een beperking
 • Gevangenis
 • Toeristische sector 
 • Naschoolse sport geven
 • Brugfiguur tussen de school en sportdienst van een gemeente of stad.
 • ...

Je hebt de mogelijkheid om bijkomende getuigschriften, diploma’s en certificaten te behalen:

 • Initiator snowboard of ski (optioneel)
 • Instructeur of trainer B voor bepaalde sporten

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak lichamelijke opvoeding?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2017-2018. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt +/- 3,50 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd.

 

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken € 175,00 € 110,00  
Totale prijs syllabi € 110,00 € 56,00 € 60,00
Kopiekosten € 10,00 € 3,00 € 3,00
Studiereis/excursie     € 500 ( optioneel skistage)
Materialen, producten, uitrusting € 100,00 € 30,00  
       
Kledij € 90,00    
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 485,00 € 199,00 € 63,00

 

Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.