Muzikale opvoeding

Muziekgeschiedenis, notenleer, zang- en pianoles ... Als leraar muzikale opvoeding ben je een muziekvirtuoos. Je krijgt een brede theoretische vorming samen met heel wat praktische muzikale vaardigheden.

Dankzij je uitgebreide opleiding sta je na zes semesters zelfverzekerd voor de klas. Je kan terecht in het secundair onderwijs, maar ook in het lager onderwijs of het deeltijds kunstonderwijs. Daarnaast ben je ook welkom in het jeugdmuziekatelier en de festivalwereld.

Onze aanpak

Tijdens je opleiding ga je zowel creatief als vaktechnisch aan de slag. We leren je stap voor stap hoe je een actieve muziekles in elkaar steekt. Tijdens de les didactiek ontdek je de meest efficiënte methodes en werkvormen om je leerlingen te laten musiceren, luisteren, opzoeken en creëren. 

Via taken, projecten en opdrachten ontwikkel je ook zelfstandig je talenten. Die kennis pas je later toe voor de klas, in concerten, in een artistiek project en een buitenlandse concertreis. Via het artistiek project op maat, met als hoogtepunt drie concerten, toon je jouw artistieke veelzijdigheid aan een breed publiek.

Studenten muzikale opvoeding hebben best al muzikale bagage op zak. Zo verwachten we dat je minimum de AMV-cyclus van de muziekacademie hebt gevolgd. Je beheerst de notenleer en je bespeelt al een of meerdere instrumenten. Dankzij je gedrevenheid ontwikkel je tijdens de opleiding je muzikaal potentieel.

Meer concrete info over de vakgroep, de opleiding, de campus, de buitenlandse reizen en de concerten vind je op www.endlessvoices.be, de officiële website van de vakgroep muzikale opvoeding.

FAQ muzikale opvoeding

Is er voorkennis vereist voor dit onderwijsvak?

We verwachten dat je minstens 4 jaar notenleer hebt gevolgd. Deed je minder dan 4 jaar notenleer? Hou er dan rekening mee dat je extra inspanningen moet leveren om het vereiste beginniveau te bereiken. 

Is er monitoraat voor notenleer mogelijk?

Ja, in de eerste 3 semesters is er wekelijks 1 uur monitoraat voorzien. Bovendien kun je in september via een intensieve instapcursus je basisniveau voor notenleer bijschaven. Let wel, ook deze cursus start niet vanaf nul. Tijdens deze cursus testen we ook of je basisniveau hoog genoeg is. Indien dat niet het geval is, moet je jouw niveau voor een of meerdere deelaspecten verhogen. Als dit niet lukt, adviseren we om een extra traject te volgen voor een of meerdere semesters buiten de Arteveldehogeschool.

Welke instrumenten moeten we leren of moeten we al kunnen bespelen?

De doorsnee student bespeelt al meerdere jaren een instrument of is een geoefende zanger(es). Toch is voorkennis in principe niet vereist. Tijdens de opleiding krijgt iedereen pianoles, les stemvorming en begeleidingspraktijk. Studenten kiezen voor het vak begeleidingspraktijk in samenspraak met hun docent tussen gitaar of piano. Je krijgt steeds les op je eigen niveau.

We voorzien ook een initiatie basgitaar, keyboard, drum, djembé, boomwhackers, Orff-instrumenten en body percussion. Als student muzikale opvoeding ben je lid van het koor Endless Voices. Tijdens de sessies groepsmusiceren oefen je met allerlei slaginstrumenten.  We voorzien geen lessen voor andere instrumenten zoals dwarsfluit, trompet, saxofoon, ... Je zal deze instrumenten wel soms gebruiken bij concerten en projecten.

Moeten we steeds een piano (op kot) hebben om te kunnen oefenen?

Studenten kunnen oefenen op de campus. Toch is een eigen, degelijk klavierinstrument noodzakelijk. Je hebt dit nodig voor heel wat vakken: piano, begeleidingspraktijk, harmonie, stemvorming, ritmisch-melodische vorming, koor, vakdidactiek …

Kunnen we een piano huren op de Arteveldehogeschool?

Arteveldehogeschool verhuurt verschillende digitale piano’s aan een democratische prijs. Je betaalt hiervoor 28 euro per maand (in juli en augustus moet je niet betalen). Wil je een instrument huren? Neem dan contact op met de vakgroepvoorzitter: joris.bouckaert@arteveldehs.be.

Op welke campus gaan de lessen door?

De lessen muzikale opvoeding gaan door op de campus Goudstraat. Dat is dicht bij de Vrijdagmarkt. Meer info over de campus vind je op www.endlessvoices.be.


Moeten we ons voortdurend verplaatsen tussen meerdere campussen?

Meestal zijn de lessen gegroepeerd zodat de verplaatsingen haalbaar blijven. Soms ben je een hele dag op de campus Goudstraat. Voor een verplaatsing is er steeds voldoende tijd voorzien.

Welke faciliteiten zijn er voor studenten ter beschikking op campus Goudstraat?

Op de campus zijn er verschillende pc's beschikbaar. Er zijn ook voldoende digitale piano's met koptelefoon voor zelfstudie. Je kan ook het instrumentarium van de campus gebruiken mits overleg met de vakgroepvoorzitter.

Krijgen de studenten de kans om zich artistiek en creatief te ontplooien?

Er is veel gelegenheid tot samen musiceren. Dit gebeurt in de tweejaarlijkse buitenlandse concertreis, de concerten op de campus en in het artistiek project in semester 5. Je treedt ook jaarlijks meerdere keren op samen je medestudenten met het koor Endless Voices.

We integreren ook je eigen talent en instrument in de opleiding zoals saxofoon, viool, harp, ... Zo maken we geregeld gelegenheidsensembles in diverse bezettingen. Die concerten behoren tot het curriculum van elke student.

Waar kan ik terecht met dit diploma?

Lesbevoegdheid:

 • Leraar muzikale opvoeding secundair onderwijs
 • Leraar deeltijds kunstonderwijs (dko): volgende vakken geef je met officiële onderwijsbevoegdheid:
  • Samenzang - lagere graad
  • AMV (algemene muzikale vorming) - lagere graad
  • AMC (algemene muziekcultuur) - middelbare graad
 • ​Leraar lagere school: muziek als onderdeel van muzische opvoeding
 • Leraar (muzikale) expressie in het buso.

Perspectieven buiten het onderwijs:

 • Monitor aan een jeugdmuziekatelier
 • Algemene klassikale cursussen
 • Samenzang en samenspel
 • Individueel instrument
 • Werknemer bij educatieve- en cultuurdiensten bij muziekorganisaties bv. Festival van Vlaanderen, Musica, volksmuziek-instrumentenmuseum, Koor en Stem … 
 • Uitwerken van didactische pakketten
 • Koordirigent bij een parochie- of jeugdkoor
 • Medewerker in een opnamestudio
 • Cultuuranimator in een cultureel centrum
 • Programmabegeleiders met pedagogische doeleinden in muziekculturele huizen, opera, concertzalen …
 • Bibliotheekwezen: afdeling audiovisueel materiaal
 • Assisteren in een muziekhandel
 • Media: programmatie van jeugdprogramma’s op radio en tv

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak muzikale opvoeding?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2018-2019. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt +/- 3,50 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken € 110,00 € 140,00 € 15,00
Totale prijs syllabi € 40,00 € 42,00  
Kopiekosten € 7,00 € 11,00 € 8,00
Studiereis/excursie € 20,00 € 25,00 € 550,00
Materialen, producten, uitrusting € 20,00 € 8,00 € 10,00
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 197,00 € 226,00 € 583,00


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.