Natuurwetenschappen

Wetenschap is je passie? Zowel biologie, fysica als chemie zijn je ding? Dan is natuurwetenschappen de juiste keuze. Tijdens dit onderwijsvak onderzoek je natuurwetenschappelijke fenomenen en hun biologische, natuurkundige geheimen. 

Dit onderwijsvak wordt door de VDAB erkend als knelpuntberoep.

Ben je werkzoekende? Klik dan voor meer info over het gratis volgen van dit onderwijsvak.

Onze aanpak

In je eerste opleidingsjaar staat de levende natuur (biologie) centraal. Daarbij krijg je ook de aanvullende aspecten van de niet-levende natuur (fysica).  Vanaf je tweede opleidingsjaar komen biologie, fysica en chemie evenwaardig aan bod. Daarbij ga je op zoek naar wat hen verbindt.

Natuurwetenschappen is een fusie van biologie, fysica en chemie. Daarom leren we je de raakpunten tussen deze drie verschillende onderwijsvakken. In je derde jaar versmelten deze drie onderwijsvakken via een geïntegreerde aanpak uiteindelijk tot een geheel.

Natuurwetenschappen maakt ook deel uit van STEM. Dit staat voor Science - Technology - Engineering - Mathematics. STEM gaat over het opbouwen van wetenschappelijke, technologische en wiskundige inzichten, concepten en praktijken en het inzetten ervan om complexe vragen of een levensecht probleem op te lossen. Klik hier voor meer informatie en het actieplan van de Vlaamse regering te bekijken.

FAQ natuurwetenschappen

Heb ik wetenschappelijke voorkennis nodig?

Wie in het secundair onderwijs elk jaar de aparte wetenschappen of het vak natuurwetenschappen heeft gehad, heeft voldoende voorkennis. We starten van nul en reiken je alle leerinhouden aan die je als leerkracht biologie nodig hebt. We gaan wel dieper in op de leerstof en het tempo ligt hoger dan in het secundair.

Hoeveel contacturen vakstudie natuurwetenschappen zijn er per week in het eerste jaar?

In het eerste jaar kom je gemiddeld vijf uur per week naar de campus voor de contacturen biologie. De uren zijn opgesplitst in twee blokken. In het ene blok krijg je de inhouden voor biologie en fysica tijdens hoor-en werkcolleges. Tijdens het andere blok heb je labo biologie in een goed uitgerust wetenschapslokaal.

Welke inhouden en vaardigheden komen aan bod in het eerste jaar?

In het eerste semester bestudeer je de uitwendige en inwendige bouw van zaadplanten en gewervelde dieren, celleer, de chemische samenstelling van organismen, de voeding bij planten en gewervelde dieren en energiewinning bij planten en gewervelde dieren.

Ook de thema's metrologie, materiemodel, faseovergangen, massadichtheid, snelheid en beweging komen aan bod.

In het tweede semester krijg je het transport bij planten en gewervelde dieren, excretie bij gewervelde dieren en de voortplanting bij zaadplanten en gewervelde dieren. Binnen de niet-levende natuur zie je krachten, energie, arbeid, vermogen en warmteleer.

Hoe worden de vakinhouden aangebracht?

Je hebt wekelijks de hoorcolleges waar vooral de vakdocent aan het woord is. In het labo doe je macroscopische en microscopische waarnemingen, voer je dissecties uit en werk je proeven uit. Daarbij komen zowel inhouden als vaardigheden aan bod.

Tijdens een leerwandeling of excursie oefen je enkele biologische veldtechnieken. Daarnaast voer je zelfstandig enkele opdrachten uit, bijvoorbeeld in een herbarium.

Het verwerken en studeren van leerinhouden gebeurt verder in de zelfstudietijd buiten de vaste lesuren.

Ga ik dissecties uitvoeren?

Ja. Dat sluit aan bij de leerplandoelen voor het vak natuurwetenschappen in de eerste graad en voor biologie in het derde jaar van het secundair onderwijs. Je voert de dissecties uit onder begeleiding van de vakdocent tijdens de labosessies. Meestal werk je per twee.

Word ik voorbereid op het vak biologie, fysica of chemie in het secundair onderwijs?

Neen, als je in de lerarenopleiding kiest voor het onderwijsvak natuurwetenschappen, dan is het uitsluitend gericht op het geven van het vak natuurwetenschappen en het geïntegreerd leerplan natuur, ruimte en tehcniek. Leerinhouden fysica, chemie en biologie worden onvoldoende uitgediept om goed voorbereid te zijn op het geven van deze vakken in het ASO of TSO.

Ik heb al een labojas en/of dissectieset uit een vorige opleiding. Mag ik die blijven gebruiken?

Dat kan. De labojas moet lange mouwen hebben en is bij voorkeur wit. De dissectieset moet deze materialen bevatten: een scalpelhouder met gepaste mesjes, een pincet, een schaartje met fijne punten, een grotere stevige schaar met bij voorkeur een botte en fijne punt, een naald op houder en een sondeerstaafje.

Mag ik tweedehandsboeken en-syllabi gebruiken?

Tweedehandsboeken mag je gebruiken als je de juiste edities hebt. Kijk dus de referenties van boeken na op de lijst met aan te kopen studiemateriaal. Van syllabi koop je best een nieuw exemplaar. Die worden namelijk jaarlijks of na ieder semester bijgewerkt.

Waar kan ik tweedehandsboeken kopen?

Op de campus bevinden zich enkele plaatsen waar studenten kunnen adverteren. Daar vind je soms interessante aanbiedingen. De dienst studentenvoorzieningen (Stuvo) organiseert ook een tweedehandsboekenbeurs.

Waarom is de opleidingskost het hoogst in het eerste jaar?

De meeste van de boeken die je koopt bij het begin van het eerste semester, gebruik je gedurende de drie jaren van de opleiding. Ook de labojas en de dissectieset komen nog drie jaar van pas. Dat maakt dat de grootste uitgaven geconcentreerd liggen in het eerste jaar.

Waar kan ik aan de slag met mijn diploma?

Je hebt lesbevoegdheid als:

  • Lesgever natuurwetenschappen in de 1ste  graad van de A- en B- stroom
  • Lesgever natuurwetenschappen in de 2de graad tso, kso, bso
  • Lesgever natuurwetenschappen in de 3de graad bso

Perspectieven buiten het onderwijs:

  • Educatief medewerker in natuur- en educatieve centra, musea rond natuurwetenschappen, natuurparken ...

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak natuurwetenschappen?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2017-2018. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt 3 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd

1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken

€ 223,00

€ 62,00

€ 40,00

Totale prijs syllabi

€ 6,00

€ 16,00

€ 4,00

Kopiekosten

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

Materialen, producten, uitrusting

€ 37,00

 

€ 6,00

Kledij

€ 34,00

 

 

TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 305,00 € 83,00 € 55,00


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.