Plastische opvoeding

Je kijkt met een open blik naar kunst en bent creatief?
Als leerkracht plastische opvoeding maak je jongeren enthousiast voor beeldende kunst. Je denkt samen na over beelden en gaat vervolgens ook actief aan de slag. Zo wek je niet enkel hun interesse, je motiveert hen ook na te denken over beelden in hun eigen leven en leert hen zichzelf beeldend uit te drukken.

Onze aanpak

Je oefent in eerste plaats zelf met allerlei plastische technieken. Je leert beelden analyseren en omzetten in een begrijpbare taal voor jongeren. Doorheen de jaren ontwikkel je een eigen stijl, een persoonlijke vormentaal en bouw je een ruime kunstkennis op.

Tijdens vormstudie leer je een tekening naar waarneming opbouwen. Zo werken we aan inzicht in perspectief, vormgeving en lijnvoering en licht- en donkercontrast. 

Bij de klassieke media en nieuwe media ontdek je allerlei traditionele technieken. Zo leer je boetseren, schilderen, assembleren, tekenen, hoogdruktechnieken, zeefdruk …
Je onderzoekt onder meer fotografie, film, strip, stop-motion, performance ...  en we geven je de kans om ook de nieuwste media te leren kennen zoals lasercutting en 3D-printing.

In de lessen praktijk en vakdidactiek ontdek je hoe je een les plastische opvoeding opbouwt. Zo leren we je goede inhouden selecteren om creatieve lessen en educatieve kunstpakketten uit te werken. Via deze vaardigheden wakker je later de creativiteit aan bij jongeren. 

In kunst- en beeldbeschouwing krijg je een overzicht van de beeldende kunst van de prehistorie tot nu. Via tentoonstellingen en excursies naar Europese steden en musea vind je ook buiten de hogeschool je weg naar het culturele en artistieke leven. 

FAQ plastische opvoeding

Waar kan ik fotomateriaal bekijken van werkstukken die studenten gemaakt hebben?

Via onze vakwebsite www.plastischeopvoeding.be proef je vanaf thuis al van de sfeer in de ateliers. Ook op onze infodagen ontdek je beeldmateriaal en werkstukken. Tijdens de infodagen kan je bovendien rechtstreeks vragen stellen aan je toekomstige docenten. 

Jaarlijks houden we twee tentoonstellingsmomenten met werk van onze studenten. In december kan je werk van de derdejaars bewonderen en eind mei stellen we de creaties van de tweedejaars tentoon op de campus. Concrete informatie posten we steeds op de website.

Moet ik zelf het materiaal aankopen dat we in de ateliers nodig hebben?

Het belangrijkste basismateriaal zoals klei, gips, acrylverf, gouache, papier ... wordt door de Arteveldehogeschool aangeboden. Duurzame materialen zoals penselen, schaar, lat en snijmes ... worden door de student zelf aangekocht. 

Hoe kan ik mijn plastische capaciteiten inschatten om uit te maken of ik geschikt ben voor deze opleiding?

 • Bezoek je graag tentoonstellingen?
 • Heb je interesse in de kunstwereld én de wereld van jongeren? 
 • Ben je graag  beeldend bezig?
 • Ben je gedreven?
 • Ben je kritisch en leergierig ingesteld?

Dan ben je geschikt voor deze opleiding! 

Is een vooropleiding nodig?

Nee, aangezien we starten van nul. Let wel, we starten aan een vrij hoog tempo. Je hebt op technisch vlak een voorsprong als je een vooropleiding hebt gevolgd.

Waar kan ik terecht met dit diploma?

Lesbevoegdheid:

 • leraar in het  secundair onderwijs: 1ste graad en 2de graad  aso, tso, bso en 3de graad van het bso
 • leraar in de lagere graad deeltijds kunstonderwijs
 • lesgever tekenacademie, lagere graad

Perspectieven buiten het onderwijs:

 • begeleider van workshops in musea
 • museumbegeleider
 • educatief kinderatelier
 • gids
 • culturele diensten
 • geven van workshops in kunstateliers
 • begeleiden van artistiek atelier aan personen met een handicap
 • grafisch atelier

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak plastische opvoeding?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2017-2018. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt +/- 3,50 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken € 110,00 € 50,00  
Totale prijs syllabi € 5,00 € 5,00  
Studiereis/excursie € 30,00 € 50,00 € 400,00
Materialen, producten, uitrusting € 25,00 € 50,00 € 50,00
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 170,00 € 155,00 € 450,00


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.