Lori Vandenberghe studeert verder: master Engels en Nederlands

Wat heb je na je opleiding Bachelor secundair onderwijs gestudeerd?

Ik studeer nu taal- en letterkunde aan l’Université Catholique de Louvain in Louvain-la-Neuve. Ik studeer voor mijn master Engels en Nederlands.

Wat heeft je doen kiezen voor deze vervolgopleiding?

Ik wou op zo’n kort mogelijke tijd mijn master behalen en heb het programma in alle universiteiten bekeken. Het bleek in Wallonië mogelijk te zijn om een master Engels én Nederlands te behalen in twee jaar. Ik studeer nu voor een master van 60 studiepunten. Ik moet in totaal 100 studiepunten behalen om mijn masterdiploma te ontvangen. Eerst was dit 120 studiepunten, maar ik heb nog een aantal vrijstellingen gekregen. Dit staat in groot contrast met UGent waar je minstens 140 studiepunten moet opnemen om je master te behalen in ofwel Engels, ofwel Nederlands. Het enige nadeel dat ik ondervonden heb is dat ik één vak in het Frans heb. Al de andere vakken worden in het Engels of Nederlands gegeven aangezien ik de master Engels-Nederlands volg. Veel mensen verklaarden mij gek, maar op dit moment ben ik heel blij met mijn keuze aangezien het minder zwaar is dan aan UGent. Ik kan het alleen maar aanraden.

Ben je nog van plan om in het onderwijs te stappen?

Ja, ik wil graag lesgeven in de 3de graad en daarvoor heb ik een masterdiploma nodig. Het diploma wordt gelijkgesteld met een master in Vlaanderen dus dat vormt geen probleem.