Onze aanpak

Je kiest van bij het begin voor Logopedie of Audiologie. Het is uniek in Vlaanderen dat studenten die knoop al zo snel mogen doorhakken. We bieden een actueel en competentiegericht opleidingsprogramma aan. We zetten stevig in op individuele traject- en leercoaching. Praktijkervaring speelt een belangrijke rol. De vele stageperiodes, zowel in binnen- als buitenland, maken van jou een startklare professional.

NIEUW CURRICULUM!

Om ervoor te zorgen dat jij mee bent met de nieuwste ontwikkelingen, is het curriculum voor Logopedie en Audiologie volledig vernieuwd. De focus ligt daarbij op:
– de ideale mix van theorie en praktijk
– werkveldervaring vanaf het eerste jaar
– internationalisering voor iedereen
– persoonlijke verdieping en profilering via keuzevakken

Hoeveel lesuren heb ik?

Je hebt wekelijks ongeveer 22 uur les. Reken daarnaast ook op 18 uur per week aan taken of zelfstudie.  

Krijg ik les in grote groepen?

Studenten Audiologie en Logopedie volgen de algemene hoorcolleges samen. We spreken dan over 100 tot 180 personen. Die groep is kleiner als het hoorcollege specifiek voor een afstudeerrichting is: ongeveer 60 studenten voor Audiologie en 100 voor Logopedie. Bij bepaalde vakken en praktijk werk je in kleine groepen van om en bij de 30 studenten.