Praktijk, stage en bachelorproef

We betrekken onze studenten actief bij projecten als de Special Olympics, preventiecampagnes op festivals, screenings van studenten journalistiek, begeleiding van ouders van stotterende kinderen en meer.

Stage

Logopedie

We leggen de focus vanaf het begin op praktijk. Tijdens de practica in het eerste jaar leer je de nodige diagnostische vaardigheden. In het tweede jaar kan je deze vaardigheden voor het eerst inzetten op stage. Die stageperiodes worden uitgebreider en intensiever in het laatste jaar van de opleiding. Op die manier stomen we je volledig klaar voor het werkveld.

Als stagiair kan je vanzelfsprekend in België terecht, maar er zijn ook heel wat mogelijkheden buiten onze landsgrenzen. Ontdek ze hier.

Audiologie

Wie voor Audiologie kiest, duikt meteen in de audiologische praktijk. Je begint met medestudenten of familie te screenen en volgt enkele dagen observatiestage.

In beide afstudeerrichtingen loop je in het tweede en derde jaar in totaal 600 uur stage, verspreid over verschillende periodes. Dat kan niet alleen in België, maar ook in het buitenland. Lees er hier meer over.

Bachelorproef

Hoewel je de bachelorproef pas bij het einde van je opleiding indient, begint de voorbereiding al in het tweede jaar. Je legt dan al het onderwerp vast dat je alleen of in groep uitwerkt. We beschouwen de bachelorproef als een wetenschappelijk werk. Vakken als statistiek en evidence-based handelen bereiden je goed voor op de uitwerking.