Verkort traject en vrijstellingen

Je kan de opleiding Mondzorg ook starten met een aantal vrijstellingen, op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK’s). Dat zijn creditbewijzen, getuigschriften of binnen- of buitenlandse studiebewijzen die aangeven dat je een formeel leertraject met goed gevolg hebt doorlopen. Het is aan jou als student om zelf de ECTS-fiches van de opleiding Mondzorg te vergelijken met jouw eerder verworven kwalificaties of creditbewijzen. Enkel opleidingsonderdelen waarvoor je geslaagd was komen in aanmerking voor een vrijstelling.

Hieronder vind je het document om zelfstandig het dossier aan te maken waarmee je vrijstellingen kan aanvragen. Het volledige dossier in één document inclusief bewijzen mag je versturen naar de trajectbeheerder van de opleiding via thomas.seghers@arteveldehs.be.

https://www.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/procedure_aanvraag_vrijstellingen_moz_2021_0.pdf