Wat na je opleiding?

Je job?

Als afgestudeerde bachelor in de mondzorg bereid je al dan niet in samenspraak met de tandarts zijn of je eigen interventie voor en werk je proactief mee.

Zo screen je de mond, breng je fluorlak op de tanden of mondslijmvliezen aan of breng je een verdovende gel aan.

Daarnaast vervul je een belangrijke preventieve en educatieve rol: je informeert patiënten over een goede mondgezondheid en helpt hen bij het aanleren van goede gewoontes.

Je bent dus een zorgprofessional die de algemene lichamelijke gezondheid bevordert door het voorkomen van (mond)ziektes. Met dat unieke profiel kan je aan de slag in tandartspraktijken, ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, scholen, CLB’s, woonzorgcentra, instellingen voor mensen met een beperking ...

Vind ik werk met dit diploma?

Tandartsen zijn vragende partij om zich te laten bijstaan door bachelors in de mondzorg. Dat blijkt uit de resultaten van de online-werkveldbevraging. Zij nemen dan een deel van de mondzorgkundige en preventieve taken over.

Liefst 69 % van het aantal ondervraagde tandartsen geeft aan dat de nood aan een bachelor in de mondzorg eerder groot of zeer groot is. De nieuwe opleiding biedt tandartsen kansen om de werkdruk te verlagen en lange wachttijden te verkleinen.

Liever verder studeren?

Je bachelordiploma maakt van jou een startklare professional, maar veel van onze studenten studeren verder. Aan de Arteveldehogeschool kan je via een verkort traject een tweede bachelordiploma behalen, bijvoorbeeld bachelor in het office management, afstudeerrichting Medical management assistant.

We bieden daarnaast nog mogelijkheden om je kennis te verdiepen:

Binnen de Associatie Universiteit Gent vind je talloze bachelor-, master- en vervolgopleidingen die aansluiten bij je diploma. Zo kan je via een schakelprogramma doorstromen naar een Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering. Alle info vind je op www.ugent.be/studiekiezer.

Check ook www.hogeronderwijsregister.be en www.onderwijskiezer.be voor mogelijkheden in heel Vlaanderen.