"Het grote voordeel van deze opleiding is dat je zowel een basiskennis van ICT als van economie opbouwt."

Kelly De Pelseneer behaalde haar diploma in 2014, afstudeerrichting Management Assistant. Na haar studie had ze heel snel een job beet!

ICT, economie én talen
Ik koos voor deze opleiding omdat het een algemene opleiding is, met praktijkgerichte vakken. Het grote voordeel van deze opleiding is dat je zowel een basiskennis van ICT als van economie opbouwt. Bovendien wordt er veel belang gehecht aan onze talenkennis. Mede dankzij enkele taalreizen kon ik mijn kennis in de praktijk brengen. Deze combinatie biedt je veel mogelijkheden om later aan het werk te gaan, of om je verder toe te spitsen op een bepaald domein.

Afstudeerstage bij Tech Data
Dankzij mijn afstudeerstage bij Tech Data ben ik meteen klaargestoomd voor  het werkveld. Waarom heb ik gekozen om stage te lopen bij Tech Data? Het is een internationale holding die een grote variëteit aan producten en diensten aanbiedt aan de klanten. Dankzij gespecialiseerde teams kunnen zij de klant optimaal bijstaan tijdens het koopproces. Het feit dat ik een meerwaarde kon leveren voor IT-klanten, deed mij dan ook voor dit bedrijf kiezen.

Snel een job beet
Waarom ik volgens mij zo snel een job te pakken heb? Dankzij mijn uitgebreide opleiding op de Arteveldehogeschool enerzijds en de toegespitste training op mijn stageplaats anderzijds. Ik ben meer dan voldoende begeleid geweest door mijn lectoren, collega’s en stagementor waardoor ik na afloop van mijn stage reeds een volwaardig teamlid was.

Bij deze zou ik dan ook van de gelegenheid willen gebruikmaken om mijn lectoren, stagebegeleider en collega’s op mijn stageplaats te bedanken.