Begeleid afstandsonderwijs

De specialisatie Management Assistant: Languages kan binnen de Bachelor in het Officemanagement ook via begeleid afstandsonderwijs gevolgd worden. Dit traject is gericht op wie de opleiding wil combineren met werk en/of een gezin.


Begeleid afstandsonderwijs: praktisch

In dit traject wordt het klassieke contactonderwijs vervangen door een combinatie van zelfstudie, digitale leerpaden ter ondersteuning van de verwerking van de leerstof en contactmomenten. Daarbovenop word je gecoacht door een team van deskundige docenten en trajectbegeleiders.

Duur

Begeleid afstandsonderwijs duurt drie jaar, even lang als het reguliere traject. Maar je kan er ook voor kiezen om je opleiding te spreiden over meer dan drie jaar.

Contactmomenten

Afhankelijk van het aantal modules dat je opneemt in je traject kom je ongeveer om de 2 weken 1 of meerdere avonden naar de campus. De contactblokken vinden plaats op weekdagen tussen 18 uur en 22 uur, op campus Kantienberg. Voor overwegend theoretische vakken voorzien we  contactblokken van 1,5 uur, voor taalvakken voorzien we 2,5 uur.

Examens

De examenmomenten worden georganiseerd op een weekavond of zaterdag. Er is een eerste examenkans in januari en juni en een tweede examenkans in augustus-september.


Het curriculum

Voor studenten zonder diploma hoger onderwijs bieden we een modeltraject van acht semesters aan. Via je trajectbeheerder kan je ook een traject op maat aanvragen waardoor de totale studieduur verkort kan worden. Acht focusmodules worden aangevuld met een aantal diplomagerichte vakken waaronder professionele ontwikkeling, stages en een bachelorproef.

Modulaire aanpak

We gaan volop voor een modulaire aanpak en werken rond acht focusmodules: Business basics, ICT, Frans, Engels, Duits, Project & Changemanagement, Human resources en Zakelijk Nederlands. Het grote voordeel van deze aanpak is dat je na één semester meteen al een heel aantal extra competenties op expertniveau kan inzetten op jouw werkplek.

Praktijk, stage en bachelorproef

In de lessen verkennen we de praktijk via cases en probleemstellingen. Multimedialokalen staan garant voor het realiteitsgehalte. Lang niet alle lessen zijn hoorcolleges, en al in het eerste jaar loop je een kijkstage. Observeren en leren is de boodschap, en je kijkstage geeft je een eerste contact met je toekomstige werkveld.

In het tweede jaar participeer je in het tweede semester een volledige maand in de activiteiten van een bedrijf naar keuze. Je past je kennis en vaardigheden praktisch toe en meet je jezelf professionele attitudes aan. Het sluitstuk van je opleiding is een bedrijfsstage van twaalf weken.

Indien je binnen jouw huidige werkcontext alle vaardigheden van een management assistant kan toepassen, kan je je stage op je eigen werkplek uitvoeren.


Overheidssteun

Betaald Educatief verlof en opleidingscheques

Indien je werknemer bent, kan je in aanmerking komen voor Betaald Educatief Verlof (BEV). Het aantal uren BEV is wettelijk geregeld. Overleg dus zeker met je werkgever over de mogelijkheden en de recente ontwikkelingen.

Werknemers die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk gewest wonen, kunnen opleidingscheques aanvragen. Dit is enkel het geval als je nog geen diploma hoger onderwijs bezit. Je kan de cheques combineren met betaald educatief verlof of met tijdskrediet. Meer informatie over opleidingscheques vind je hier.

KMO-portefeuille

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer je al werkt als administratief bediende, kan je de opleiding ook volgen op kosten van je werkgever. Met de KMO-portefeuille kan de kostprijs van opleidingen gevolgd door werknemers gesubsidieerd worden. De opleiding moet dan bijdragen tot het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren en betrekking hebben op de kernprocessen van de onderneming.


Kriebelt het om in te schrijven?

In functie van jouw beschikbare tijd stel je (in overleg) je eigen programma samen. Jij bepaalt hoeveel en welke modules je elk semester opneemt. In die afweging houd je best ook rekening met volgtijdelijkheden die je in staat stellen het programma in een ‘logische’ volgorde af te werken. Omdat we jou willen ondersteunen bij het uitwerken van een realistisch programma werken we met een instroomprocedure die bestaat uit volgende stappen:

  1. Je registreert je als kandidaat-student op de website van de Arteveldehogeschool > Bachelor in het Officemanagement > begeleid afstandsonderwijs. Dat verbindt je tot niets, maar je spaart alvast tijd uit bij je definitieve inschrijving.
  2. Je schrijft in voor een persoonlijk intakegesprek. Maak een afspraak via een mail naar trajectbeheerofm@arteveldehs.be
  3. Je ontvangt een bewijs van je intakegesprek (niet bindend) waarmee je later kan inschrijven op campus Hoogpoort (Hoogpoort 15, 9000 Gent).

Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld?

Het inschrijvingsgeld omvat een vaste administratieve kost van 250 euro (bedrag onder voorbehoud van wijziging). Indien je in aanmerking komt voor opleidingschecques, kan je deze vaste kost eenmaal per kalanderjaar terugkrijgen. Daarbij komt een kost van 11 euro per studiepunt dat je wenst op te nemen.