Begeleid afstandsonderwijs

Heb je je handen vol met een job en/of een gezin en heb je daarom je droom om een diploma te halen geparkeerd? Via begeleid afstandsonderwijs behaal je op jouw ritme je diploma voor de specialisatie Business & Languages.

Wat is begeleid afstandsonderwijs?

Bij begeleid afstandsonderwijs (BAO) wordt het klassieke contactonderwijs vervangen door een combinatie van zelfstudie, digitale leerpaden en contactmomenten. Je staat dus zelf aan het roer van je opleiding. Met onze docenten, coaches en trajectbegeleiders die steeds voor je klaar staan. 

Hoe lang duurt de opleiding?

Voor studenten zonder diploma hoger onderwijs bieden we een modeltraject aan van 8 semesters (4 jaar). Wil je je opleiding liever spreiden over een langere periode, zodat de studielast beperkt blijft? Of heb je recht op Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) of Eerder Verworden competenties (EVC) en wil je de opleiding sneller afwerken? Vraag dan een traject op maat aan tijdens je intakegesprek met de trajectbeheerder. Ook als je al een diploma hoger onderwijs in het studiegebied handelswetenschappen of een graduaatsdiploma (HBO5) Meertalig secretariaat behaalde, kom je in aanmerking voor een verkort traject.

Aanpak

De opleiding steunt op de principes van ‘blended learning’:  een combinatie van online en fysieke leeractiviteiten. Wat betekent dat concreet? Via een digitaal leerpad studeer je de theoretische vakken op zelfstandige basis. Waar en wanneer het jou past. Heb je vragen of wil je feedback, dan kan je de docenten steeds bereiken via Skype of e-mail. Daarnaast worden er contactmomenten georganiseerd, om verder te bouwen op de leerstof en ze toe te passen in concrete casussen en voorbeelden.

Wanneer vinden de contactmomenten plaats?

De contactmomenten vinden plaats op weekdagen tussen 18u en 22u op campus Kantienberg. Afhankelijk van het aantal modules dat je opneemt, kom je om de twee weken één of meerdere avonden naar de campus.

Hoeveel kost de opleiding?

Het inschrijvingsgeld omvat een vaste administratieve kost van 250 euro (bedrag onder voorbehoud van wijziging). Als je in aanmerking komt voor opleidingscheques, kan je deze vaste kost eenmaal per kalenderjaar terugkrijgen. Daarbij komt een kost van 11 euro per studiepunt dat je wenst op te nemen.

Meer info? Contacteer Saartje Cromheecke, BAO verantwoordelijke