Bachelor

Officemanagement

180 studiepunten, Afstandsonderwijs mogelijk voor 2 van de 3 afstudeerrichtingen, Februaristart mogelijk, Campus Kantienberg

Wat zal je leren?

Ons opleidingsprogramma vertrekt vanuit jouw talent en passie, waarin veel aandacht wordt besteed aan de vaardigheden die je nodig hebt om succesvol op de arbeidsmarkt van start te gaan en waar je meer ruimte hebt om zelf te kiezen. Op elk moment ligt de focus op praktijk.

De opleiding is uitgewerkt rond zes programmalijnen:

  1. Kies een van onze drie specialisaties: Languages, Human Resources Management of Event- en Projectmanagement.
  2. Business: economische, marketing- en juridische opleidingsonderdelen maken van jou een allround medewerker die vlot kan meepraten en samenwerken met verschillende afdelingen.
  3. Digital skills: na drie jaar heb je het volledige Office- en Adobepakket in de vingers. Je werkt met programma’s voor tekstverwerking, rekenbladen en grafieken. Daarnaast ontwerp je content voor (social) mediatoepassingen zoals een uitnodiging, affiche of videoboodschap.
  4. Language labs: in kleinschalige taalworkshops leer je de drie hoofdtalen (Nederlands, Frans en Engels) intensief lezen, spreken en schrijven in bedrijfscontext. Bij Business & Languages kies je er nog een vierde taal bij.
  5. Denk-Doe-Word: workshops over timemanagement en teamrollen, lezingen met motiverende sprekers en inspiratiesessies over je talenten maken je de beste versie van jezelf.
  6. DURF (te kiezen): in het tweede en derde jaar kies je nu zelf voor vijftien studiepunten de opleidingsonderdelen die het meest bij jouw toekomstvisie passen.
Downloaden