Onderzoek

Visie en werking

In het project ‘To Know’ ('12-'13)  bepaalden we onze identiteit, een missie en een visie voor praktijkgericht onderzoek in de opleiding PJK: Opvoeding & Coaching. Het resultaat kan u hieronder lezen.

‘Samen (onder)zoeken, samen groeien’ is onze werkwijze.

Wij werken samen! In Onderzoeks- en Dienstverleningscentra, en in het bijzonder met de opleiding bachelor in het Kleuteronderwijs, ... En ook met u?

Onze werkwijze?

 • Het gezamenlijke startpunt is de motivatie vanuit het professionele veld en onze drijvende kracht.
 • De relatie onderzoeker – medeonderzoeker(s) staat centraal.
 • We gebruiken een waarderende invalshoek en participatieve methoden.
 • We gaan voor het samen opbouwen van nieuwe praktijken en kennis.

Interesse of ideeën voor gezamenlijk onderzoek? Neem gerust contact op met Ine Hostyn.                   

Expertise

Een overtuigende ‘ja’ voor onderzoek in onze opleiding.

Hier staan we voor:

 • Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.
 • Motor voor kennis- en expertiseontwikkeling over pedagogische settings onder meer in kinderopvang en gezinsondersteuning.
 • Ondersteunen van de rol van de pedagogisch coach.
 • Creëren van wederzijds inspirerende verbindingen tussen onderzoek, onderwijs en praktijk.

Expertisedomeinen

Een pedagogisch coach weet kinderen te begeleiden, maar heeft ook voldoende visie om een team te begeleiden en vlot samen te werken met diverse gezinnen. Ons onderzoeks- en ontwikkelwerk sluit aan bij dit profiel waartoe we opleiden.

1. Ondersteunen van de ontwikkeling en onderzoekende houding van kinderen, ook via de professionals die met hen werken. Hiervoor werken we onder andere vanuit Onderzoeks- en Dienstverleningscentrum Quest.

 • 'Allemaal Taal.': Taal ontwikkelen en stimuleren bij jonge kinderen. Het handboek 'Taal stimuleren en ontwikkelen bij jonge kinderen van uitgeverij' is het resultaat van dit project en uitgegeven bij uitgeverij Abimo.
 • 'verBEELDing': Interactie in beeld, interactie in gesprek. Beelden als motor voor groei in interactie met jonge kinderen.
 • 'RePLAY Toddler': Begeleiden van risicovol spel bij peuters in de Vlaamse groepsopvang.

2. Ondersteunen van organisaties en hun medewerkers, in functie van innoverend, ondernemend en kwaliteitsvol werken.

Hiervoor werken we vanuit Onderzoeks- en Dienstverleningscentrum TACOO.

 • 'WANDA': Waarderende praktijkanalyse, een intervisiemethodiek om samen in groep je praktijk te onderzoeken, te analyseren en zo tot reflectie en verandering te komen.
 • 'WANDA meets ISSA': Wanda enten op specifieke contexten van kinderopvang in Oost-Europese landen.
 • 'Words create words ... Starten met storytelling': Ondersteunen van prestarters bij het ontwikkelen van hun verhaal rond het ondernemersidee.
 • 'Lont': Interne LOopbaanONTwikkeling.
 • 'Generation mix': Ondersteuning van leidinggevenden om positief en stimulerend om te gaan met verschillende generaties op de werkvloer, het leren tussen generaties te bevorderen.
 • 'Het Nieuwe Team Werken': Ondersteunen van leidinggevenden en teams bij het invoeren van het nieuwe teamwerken in hun werkcontext.
 • 'Storytelling voor sollicitanten': Onderzoek naar ondersteuning voor werkzoekende 55 plussers bij hun zoektocht naar werk.
 • 'ProuD!': Een tool om reflectief collegiaal leren te ondersteunen op basis van pedagogische documentatie met het oog op professionele groei.
 • 'Hoe grijs verzilveren?': Jobcrafting voor 55-plussers. 

3. Werken met gezinnen

Hiervoor werken we vanuit Onderzoeks- en Dienstverleningscentrum Gezinskracht.

 • Op(ge)vangen': Werken aan toegankelijkheid voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen in de kinderopvang in een nieuwe decretale context.
 • 'Vaders in-zicht': Onderzoek naar verwachtingen en noden van kansarme vaders in de perinatale periode.
 • 'Opvang bestellen = opvang betalen': evaluatie onderzoek van de nieuwe regelgeving vanuit het perspectief van ouders. 
 • 'Kindclusief': Een participatieve methodiek om samen met en rond kinderen met een specifieke behoefte redelijke aanpassingen te bedenken en vorm te geven in de buitenschoolse kinderopvang.
 • 'Vaders in Beeld': praktijkwaardering ‘vadervaardige voorziening’ op basis van factoren die de betrokkenheid van vaders bij kindvoorzieningen faciliteren.
 • 'Het kind in de Integrale Jeugdhulp': onderzoek naar het perspectief van kinderen in de Integrale Jeugdhulp.

Contact: Ine Hostyn