Onze aanpak

In deze opleiding ontdek je alles over de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Je leert ouders begrijpen en ondersteunen en zoekt samen naar opvoedingskansen. Ook leer je actief bruggen bouwen met de wereld rondom jou en een team waarderen, inspireren en coachen. Want PJK, dat is opvoeding en coaching!

Aan praktijkervaringen is er geen gebrek. Bovenop een wekelijkse stagedag ga je al vanaf het eerste semester enkele weken aaneensluitend op stage. Zo ontstaat een boeiend leerproces waarin lessen en stages elkaar afwisselen en je jouw ervaringen steeds kan linken aan de theorie.

We werken met moduleonderwijs: de leerstofonderdelen lopen over vier tot vijf weken en worden daarna meteen geëvalueerd met een taak of examen. Natuurlijk sta je er niet alleen voor: we bieden je taalondersteuning, individuele coachingsgesprekken, ontmoetingen met studenten uit het tweede jaar ... Een jong en dynamisch docententeam staat elke dag voor je klaar.

Tegelijk leg je eigen accenten. Met een keuzevak dat aansluit bij je interesses, kan je jezelf profileren als gezinsondersteuner, leidinggevende, inclusiebegeleider of ondernemer. Zo bouw je aan een breed en uitdagend beroepsprofiel met verschillende verantwoordelijkheden: samen opvoeden, gezinnen ondersteunen, teams coachen en samenwerken met externe partners.

Hoe ziet het eerste jaar eruit?

In het eerste jaar focussen we op de rol van het gezin in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. De nadruk ligt op kinderen in volle ontwikkeling. Wat boeit hen? Hoe stimuleer je hun persoonlijke groei door spel en interactie? Je verkent dat alles aan de hand van de vele expressievormen van kinderen.

Je bestudeert ook het brede landschap van opvoeden en leert communiceren en samenwerken in team. Ten slotte is er ruime aandacht voor onderzoek en innovatie. En natuurlijk is er van bij het begin stage.

Hoeveel lesuren heb ik?

Je hebt gemiddeld 18 uur les en 1 dag stage per week. Maar ook buiten de lessen moet je aan de slag: opdrachten en oefeningen maken, lessen voorbereiden … Alles samen zal je een 40-tal uur per week investeren in je opleiding.

Krijg ik les in grote groepen?

Je maakt deel uit van een lesgroep van ongeveer 16 studenten. Soms heb je enkel les met je groep, bijvoorbeeld om vaardigheden te verwerven. Werk- en hoorcolleges volg je met meerdere lesgroepen samen. De grootte van de groep is dan aangepast aan de aard van de les. Een hoorcollege vindt plaats in de aula voor alle eerstejaarsstudenten tegelijk. Een werkcollege is meer praktijkgericht en vindt plaats in een groep van ongeveer 32 studenten of twee lesgroepn. Enkele opleidingsonderdelen verwerf je zelfstandiger via digitale weg, op eigen tempo.

Wat volgt in het tweede en derde jaar?

In het tweede jaar gaat de aandacht naar de rol die jij kan opnemen in de ondersteuning van de opvoeding. Wat hebben ouders en gezinnen nodig?

Je ontdekt ook de facetten van een kwaliteitsvol personeelsbeleid. Hoe kan je medewerkers pedagogisch begeleiden en coachen? Daarnaast belicht je opvoeding en beleid in internationaal perspectief en zoom je in op diversiteit. Je stage ten slotte krijgt een nog prominentere plek.

Ook in het derde jaar kan je persoonlijk talent schitteren. Profileer je bijvoorbeeld als gezinsondersteuner, leidinggevende, inclusiebegeleider of ondernemer.  Verantwoordelijkheid nemen, staat centraal. Dat geldt zeker ook tijdens het schrijven van je bachelorproef en de vijftien weken durende afstudeerstage.

Programmalijnen en opleidingscompetenties

De volledige opleiding is opgebouwd rond vijf programmalijnen, die in elk jaar vertaald zijn naar specifieke vakken. Wil je weten wat nu de inhoud is van deze vakken, bekijk dan dit overzicht.

Aan elke lijn zijn twee concrete opleidingscompetenties verbonden. Na je opleiding beheers je dus tien vaardigheden waarmee je meteen aan de slag kan.

 • Werken met kinderen en jongeren
  1.  Opvoeden
  2. Ontwikkeling ondersteunen
 • Werken met gezinnen
  1. Afstemmen met ouders
  2. Gezinnen ondersteunen
 • Werken met professionals
  1. Professionalisering ondersteunen
  2. Sociaal-pedagogisch project samen vormgeven
 • Werken in de samenleving
  1. Externe partners betrekken
  2. Maatschappelijke oriëntatie
 • Professionaliseren
  1. Reflecteren en innoveren
  2. Omgaan met diversiteit