Welke vakken krijg je?

Werken met kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren in ontwikkeling:

In dit opleidingsonderdeel verwerf je kennis over ontwikkeling, ontwikkelingsprocessen, maar ook spel en identiteit, en zet je die in om kinderen en jongeren écht te leren kennen in wie ze zijn en hoe ze krachtig ont-wikkelen. 

Krachtig kijken naar kinderen en jongeren:

Vanuit observaties van oa welbevinden en betrokkenheid, leer je hoe je kan inspelen op kinderen en jongeren. Je zet daarvoor bewust spelmaterialen, ruimtes en je begeleidersstijl in.

Samen ontwikkeling ondersteunen:

Je leert verschillende pedagogische visies kennen, om deze ook kritisch met elkaar te vergelijken. Via het aanbieden van een ontwikkelingsgericht, taalstimulerend en muzisch spelaanbod neem je jouw eigen begeleidershouding onder de loep.  

Opvoeden in interactie en exploratie:

Je leert hoe kinderen en jongeren op tal van vlakken expressief zijn, spelen en communiceren. Van hieruit leer je verrijkende spel- en muzische activiteiten (beeld, beweging, drama, muziek en media) uit te werken.

Positief leefklimaat creëren:

In dit opleidingsonderdeel bekijken we hoe kinderen zich in groep gedragen; hoe ze samen spelen, met elkaar omgaan, hoe een groepsgevoel ontstaat en hoe we conflictjes kunnen begeleiden. Er is extra aandacht voor diversiteit in de groep en de participatie van kinderen in de voorziening.

Diversiteit en Inclusie:

Omgaan met diversiteit en openstaan voor alle kinderen, jongeren, ouders en medewerkers in de organisatie, is hier de uitdaging. Je leert wat inclusief werken betekent en hoe je met alle betrokkenen dit waardevolle en uitdagende proces kan aangaan.


Werken met gezinnen

Opgroeien in een gezin 1:

Hier leer je hoe de relatie tussen ouders en kinderen vorm krijgt. Je leert ook om met ouders in gesprek te gaan over de opvoeding van hun kind.

Samen opvoeden 1:

In Samen Opvoeden 1 leer je op welke manier je de gezinsachtergrond van kinderen een plaats kan geven binnen de voorziening. Je leert daarnaast wat het belang is van een goeie afstemming en dialoog met ouders om zo ouders beter te kunnen betrekken bij de werking van de voorziening.

Opgroeien in een gezin 2:

Soms zitten ouders met de handen in het haar: er is een onverwachte tegenvaller in het gezin, de rekeningen zijn leeg of het lukt gewoon even niet meer zo goed... Je leert alles over bijzondere of moeilijke opvoedingssituaties en hoe je er als ondersteuner gepast op kan inspelen.

Samen opvoeden 2:

In dit opleidingsonderdeel ligt de focus op het samenwerken met en ondersteunen van gezinnen. Je krijgt een training in gespreksvaardigheden voor het voeren van specifieke oudergesprekken zoals het pedagogisch adviesgesprek.

Gezinsbeleid:

Met een reeds goed gevulde PJK-rugzak het beleid naar ouders en kinderen toe onder de loep nemen en samen met je medestudenten vorm geven aan ouderparticipatie en samenwerkingsverbanden, in dit opleidingsonderdeel ga je er helemaal in op.


Werken met professionals

Werken in team:

Samenwerken is meer dan gewoon 'samen werken'. In dit opleidingsonderdeel krijg je de kneepjes van samenwerken in een team onder de knie. We bestuderen hoe verschillende groepen, relaties en dynamieken ontstaan. Welke rol neem jij op in een groep? Hoe werk je mee aan een positieve en constructieve dynamiek?

Werken met teams:

Steeds vaker werken we in (interdisciplinaire) teams professioneel samen. Duurzaam samenwerken is te leren. In Werken met Teams besteden we aandacht aan de voorbereiding en uitvoering van vaardigheden die hiervoor nodig zijn: hoe kunnen we inzetten op individuele en teamtalenten? Hoe werk je samen met een team naar gemeenschappelijke doelen toe? Welke factoren beïnvloeden veranderingsprocessen in een organisatie en hoe kunnen we omgaan met voortdurende verandering? Hoe kan je op een creatieve manier processen van samenwerking, besluitvorming, conflicthantering, …. mee ondersteunen en vormgeven? We gaan in dit opleidingsonderdeel voor ‘praktisch’, ‘bruikbaar’ en ‘direct inzetbaar’ materiaal!

Werken in een organisatie:

Wat drijft organisaties en wat willen ze betekenen? In dit olod word je meegenomen naar de wondere wereld van organisatiestructuren en -culturen, leer je hoe organisaties hun missie, visie en doelstellingen bereiken en krijg je inzichten in hoe organisaties kwaliteitsvol werken. Daarnaast leer je hoe organisaties kunnen inspelen op hedendaagse trends en uitdagingen. Innovatie en organisatie-ontwikkeling kennen geen geheimen meer voor jou na dit olod.

Coaching en professionalisering:

In coaching en professionalisering bestuderen we een gunstige professionaliseringscontext en duiken in het concept lerende organisatie. We hebben aandacht voor talent en waarderende benadering bij zowel individuele coaching als bij teamcoaching. De betekenis en het belang van coachen naar verandering op individueel en teamniveau verwoorden we graag als volgt: “de coach is de vroedvrouw die de coachee helpt van zijn of haar eigen mogelijkheden te bevallen”.

Bouwen aan een organisatie:

Om een ‘stevige’ organisatie te bouwen is het personeelsbeleid een belangrijke pijler. Hoe kan je van werving  tot uitstroom maximaal inzetten op de mogelijkheden van de medewerkers? Je ontdekt het verband tussen dit personeelsbeleid en een gunstige professionaliseringscontext op organsiatieniveau. Daarnaast word je vaardig in het uitwerken van een kwaliteitsbeleid en weet je hoe samenwerkingsverbanden vorm kan geven.

Profilering:

Je krijgt de kans om je gedurende 10 weken helemaal onder te dompelen in een beroepsrol naar keuze. Je werkt tijdens deze module intensief samen met een groep medestudenten. Samen gaan jullie op zoek naar het antwoord op complexe praktijkcasussen vanuit de rol van leidinggevende, ondernemer, inclusief werker of gezinsondersteuner.


Werken in de samenleving

Verkennen van de samenleving:

Iedereen woont in een buurt, een gemeente, een land en in de wereld. Maar wat betekent dat voor onszelf en voor de opvoeding van kinderen en jongeren? In Verkennen van de samenleving zoeken we uit hoe ons land in elkaar zit, hoe de opvoedingssector in die puzzel past en hoe we als pedagogisch iets kunnen betekenen voor onze buurt èn de wereld.

Het brede landschap van opvoeden:

Wat kan je  kopen in een opvoedingswinkel?  Wie ‘werkt’ er in het jeugdwerk? Wie woont er in een Huis van het kind?  We gaan samen op verkenning in het brede landschap van opvoeden en we zorgen ervoor dat deze sector geen geheimen meer heeft voor jou!

Education and Policy Making in an International Perspective:

Together with exchange-students from all over Europe you’ll experience education in an international classroom. You get the opportunity to explore a service for children or youth in Europe. Together we will find out what the professional field in Flanders can learn from all this international inspiration.

Religie, zingeving en levensbeschouwing:

Betekenis geven aan het leven is een behoefte van elk mens. Kennelijk is de zin of de onzin van het leven niet vanzelfsprekend. Maar toch, zinvol om hierover eens dieper na te denken en met elkaar van gedachten te wisselen… levensbeschouwing, helemaal op maat van jongvolwassenen!

Profilering:

Je krijgt de kans om je gedurende 10 weken helemaal onder te dompelen in een beroepsrol naar keuze. Je werkt tijdens deze module intensief samen met een groep medestudenten. Samen gaan jullie op zoek naar het antwoord op complexe praktijkcasussen vanuit de rol van leidinggevende, ondernemer, inclusief werker of gezinsondersteuner.


Professionaliseren

Onderzoeken & Innoveren1:

Onderzoeken & Innoveren 1 is de rode draad doorheen je eerste jaar. Je wordt ondersteund in het leren onderzoeken en reflecteren, gaat aan de slag met je eigen talenten en analyseert praktijkervaringen in kleine groep met je medestudenten.

Onderzoeken & Innoveren2:

Samen met je medestudenten in gesprek over een actueel thema (actua-forum), verder verdiepen in WANDA (waarderende praktijkanalyse), kennismaken met nieuwe reflectiemethodieken, én inzichten over praktijkgericht onderzoek opbouwen: dat is de kern van Onderzoeken & Innoveren 2!

Onderzoeken & Innoveren3:

Je oefent in de rol als begeleider van reflectie in teams en je richt de blik op je toekomst als pedagogisch professional.

Bachelorproef:

Voor de bachelorproef zet je zelf een praktijkgericht onderzoek op in een echte praktijkcontext. Samen met betrokkenen ontwikkel je nieuwe inzichten en verwerkt die in een tekst, een documentatieposter en een mondelinge presentatie. Je schittert met je eigen werk: bachelorproef = bachelor proof!

Voor meer informatie rond Stage en de Bachelorproef in de opleiding, kan je hier terecht.