Bachelor

Pedagogie van het Jonge Kind

180 studiepunten, Verkort traject mogelijk, Werken en studeren combineren mogelijk, Starten in februari mogelijk, Campus Sint-Amandsberg

Ontvang je brochure per post of via e-mail.
Benieuwd hoe het campusleven eruitziet volgend academiejaar? Ontdek het in dit filmpje

Studeren en werken/gezin combineren

SWITCH staat voor werken en studeren, maar vooral voor combineren. Dat kan gaan over de combinatie van werk en studies, maar net zo goed over de combinatie van studies en de zorg voor een gezin. Of over studeren én werken én een evenwichtig gezinsleven. Alles hangt af van jouw persoonlijke situatie en jouw drive om ervoor te gaan.

Download de brochure

De lessen vinden plaats op donderdagnamiddag en -avond op de campus Sint-Amandsberg. Je zal niet elke week les hebben, dit hangt af van de opleidingsonderdelen die opgenomen zijn in je traject. De contactmomenten voor het SWITCH-traject worden georganiseerd volgens deze jaarplanningStage loop je vanaf het tweede jaar en dit één dag in de week. Studenten die werkzaam zijn in de sector kunnen tevens een deel van hun stage lopen op de eigen werkplek.

Hoe kan je inschrijven?

Inschrijven voor het SWITCH-traject kan enkel na een verplicht instroomgesprek. We willen je start immers zo goed mogelijk begeleiden. Neem contact op met de SWITCH-verantwoordelijke voor het maken van een afspraak. Het instroomgesprek vindt plaats in de campus Sint-Amandsberg. Tijdens dit gesprek bespreken we aan de hand van het ingevulde instroomdocument je motivatie, competenties, verwachtingen en de haalbaarheid van het Switch-traject. We bekijken ook samen hoe je persoonlijke traject er zou kunnen uitzien en of je eventueel in aanmerking komt voor vrijstellingen. Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder behaalde credits (EVK procedure) of door je ervaring aan te tonen ( EVC-procedure).

Wil je graag nog meer informatie over de opleiding en meer specifiek over het SWITCH-programma, kom dan zeker naar één van onze infodagen! Op de infodag krijg je de kans om samen naar jouw mogelijk traject te kijken. Om je in te schrijven in een bacheloropleiding zijn er een aantal toelatingsvoorwaarden. Hier kan je er meer over lezen.

De zorg voor kinderen en hun naaste omgeving heeft me steeds gefascineerd. Na bijna 10 jaar werken als maatschappelijk assistente heb ik besloten me in deze interesse ook daadwerkelijk te verdiepen. Werken met een jongere doelgroep zal zeker een nieuwe dynamiek geven aan mijn loopbaan. Opnieuw studeren vergt een grote inspanning en aanpassing van je werk- en privéleven. Het Switch traject houdt hier rekening mee. Het is realistisch omwille van de spreiding van de vakken over 3 tot 5 jaar en de coaching vanuit de school.

Rendel T.

Hoe duur is een SWITCH-traject?

De kostprijs is afhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten per jaar. Lees meer over inschrijvingsgeld en kostprijs. Je kan voor het betalen van het inschrijvingsgeld een beroep doen op opleidingscheques indien je nog geen diploma hoger onderwijs bezit. Je leest er meer over op de site van de VDAB.

Deze opleiding geeft recht op Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Lees meer over het Vlaams Opleidingsverlof op de website van de Vlaamse Overheid. Voor stages wordt geen opleidingsverlof toegekend.

Hoe zal mijn SWITCH-traject eruitzien?

Welke van deze vier mogelijkheden biedt een antwoord op jouw situatie?

  1. Je bent reeds werkzaam in de sector kinderopvang of opvoedingsondersteuning, maar je hebt nog geen diploma hoger onderwijs.

  2. Je bent reeds werkzaam in de sector kinderopvang of opvoedingsondersteuning én je hebt een verwant diploma hoger onderwijs.

  3. Je bent nog niet werkzaam in de sector kinderopvang of opvoedingsondersteuning, maar je hebt wel al een verwant diploma hoger onderwijs.

  4. Je bent nog niet werkzaam in de sector kinderopvang of opvoedingsondersteuning en je hebt nog geen diploma hoger onderwijs.

SWITCH-gezinsdag 11 februari 2017

PJK Academie voor Opvoeding en Coaching

Geïnteresseerd in het vormingsaanbod voor professionals? Hier kan je terecht voor meer informatie over de PJK Academie voor Opvoeding en Coaching.