Bachelor

Pedagogie van het Jonge Kind

180 studiepunten, Starten in februari mogelijk, Campus Sint-Amandsberg

Wat zal je leren?

Je wordt een echte pedagogische coach, een pedagogisch werker die mensen verbindt en hen doet groeien. Heel concreet help je kinderen en jongeren verder in hun ontwikkeling, met een scherp oog voor hun talenten. Je leert ook om ouders te ondersteunen door samen met hen te zoeken naar opvoedingskansen. Je ontdekt ook hoe je teams inspireert en coacht. Je wordt een teamleider in het team. Ten slotte word je een echte verbinder door met mensen en organisaties uit de buurt samen te werken. Dit alles doe je steeds vertrekkende vanuit de kinderen of de jongeren. Aan het eind van je opleiding sta je perfect je mannetje in diverse pedagogische settings.

Wil je meer info over elk vak van deze opleiding?

Raadpleeg de studiegids (ECTS-fiches)

In de studiegids kies je eerst de opleiding en het traject waarover je meer wil weten.
Klik 'Zoeken' en je kan snel naar de inhoud en leerdoelen van elk vak.