Onze aanpak

"Deze opleiding is uniek in Vlaanderen. We besteden veel aandacht aan jou als persoon en ondersteunen je bij je professionele groei, onder meer door individuele trajectcoaching"

Via verschillende aantrekkelijke werkvormen leer je met plezier zelfstandig werken en studeren. Ons programma is actueel en praktijkgericht: in kleine groepen krijg je les van professionele podologen die het actieterrein op de voet volgen. Podologie is trouwens een domein waarop nog heel wat te ontdekken valt. Maatschappelijke en culturele tendensen die het beroep beïnvloeden worden meteen opgepikt en toegevoegd aan het programma. Wie bewust leeft en zorg verleent, stelt zichzelf ook regelmatig fundamentele vragen. Waarden en normen kleuren dan ook onze opleiding en geven ruimte tot reflectie en je groei tot professionele zorgverstrekker. Voor je inschrijving peilen we in een verplicht instroomgesprek naar je motivatie, studiecapaciteit en beeld van de opleiding en het beroep.

Hoe ziet het eerste jaar eruit?

Het eerste jaar focust op de oriëntatie van de podoloog in het werkveld, de verschillende taken van de podoloog en het functioneren van de gezonde persoon. Je leert methodisch handelen, maakt kennis met anatomie en biomechanica en wordt ingeleid in het podologisch en wetenschappelijk onderzoek.

Omdat je moet weten hoe je best je patiënt benadert, krijg je ook psychologie, communicatie, anamnese en deontologie. Daarnaast steek je al meteen de handen uit de mouwen. Je leert voetafdrukken maken, zolen slijpen en huid- en nagelaandoeningen behandelen. Bovendien loop je een eerste observatiestage.

Hoeveel lesuren heb ik?

Het aantal contacturen, waarin je naar de campus komt voor lessen of opdrachten, is beperkt tot maximaal 21 uur per week. Daarnaast ben je ongeveer 17 uur per week bezig buiten de campus: studeren, oefeningen en lesvoorbereidingen maken ...

Krijg ik les in grote groepen?

De hoorcolleges vinden in grotere groepen plaats. De werkcolleges volg je in een groep van een twintigtal studenten. Dat kan wel variëren per vak.

Wat volgt in het tweede en derde jaar?

Het tweede jaar is toegespitst op het verstoorde menselijke functioneren, bijvoorbeeld door ziekte of trauma. Je diept de taken van de podoloog uit binnen de interventiedomeinen reumatologie, dermatologie, neurologie, oncologie, interne geneeskunde en orthopedie. Wat je leert, pas je ook meteen toe in een intensieve stage.

In het derde jaar staan de klinische praktijk (stage), interdisciplinair werken, het management van de podologische praktijk en verdere professionalisering centraal. Je legt eigen accenten en schrijft je bachelorproef.

Hoeveel kost de opleiding?

Door de praktijkgerichtheid is onze opleiding erg duur. Reken in het eerste jaar op een extra kostprijs van 1200 euro bovenop het inschrijvingsgeld voor cursus- en praktijkmateriaal. Voor het tweede en derde jaar gaat het om gemiddeld 300 euro. Vanaf het tweede jaar moet je ook rekening houden met verplaatsingskosten voor je stages, verplichte deelname aan congressen en andere events, buitenlandse studiereizen en eventuele Erasmusprogramma's.