Bachelor
Afstudeerrichting van Bachelor Bedrijfsmanagement

Rechtspraktijk

180 studiepunten, met Engelstalige vakken, Februaristart mogelijk, Campus Kantienberg

Verkort traject en vrijstellingen

Verkort traject

Binnen de Bachelor Bedrijfsmanagement kan je via een verkort traject nog een tweede afstudeerrichting kiezen of een extra bachelordiploma behalen.

Vrijstellingen

Je kan de opleiding ook starten met een aantal vrijstellingen. Die worden toegekend op basis van een aantal EVK’s, voluit eerder verworven kwalificaties’ Dat zijn creditbewijzen, getuigschriften of studiebewijzen uit binnen- of buitenland die aangeven dat een formeel leertraject werd doorlopen. Wil je zo’n vrijstelling aanvragen? Vul dan dit formulier in. Deze handleiding kan je helpen bij het indienen van je aanvraag.

Indien je een Master Handelswetenschappen of Toegepaste Economische Wetenschappen hebt behaald aan de Universiteit Gent, kan je standaard vrijgesteld worden voor sommige opleidingsonderdelen indien je over de juiste creditbewijzen beschikt. Kijk hier om een overzicht te krijgen van de standaardvrijstellingen vanuit Handelswetenschappen en hier voor de standaardvrijstellingen vanuit Toegepaste Economische Wetenschappen.