Praktijk, studiereis, project en stage

Elke student groeit op in een eigen omgeving: een gezin, school, buurt, jeugdbeweging, sportclub ... Voor je de job van sociaal werker verkent, leren we je andere werelden kennen. Via bezoeken, films, getuigenissen ... ontwikkel je de brede blik op mens en samenleving die je als sociaal werker nodig hebt.

Vanaf het tweede jaar bouwen we via praktijk aan essentiële competenties en je inzicht in het beroep en het werkterrein. Je komt in de werkelijkheid van de job terecht en leert in team op concrete beroepsvragen een antwoord bieden. Dat alles gebeurt binnen één van de domeinen waarin we de praktijk organiseren.

Ook de internationale studiereis draagt bij tot je inzichten en professionele vaardigheden. Dankzij die basis pak je in het derde jaar uit met een sterk bachelorproject en een stevige bachelorstage. Uiteindelijk word je een bekwame professional.