Onze aanpak

Deze professionele bachelor bestaat uit een algemeen gedeelte, dat voor alle studenten hetzelfde is, en een persoonlijk gedeelte gebaseerd op jouw keuzes. De mogelijkheden situeren zich binnen en over de opleidingslijnen heen.

Sociaal werk is een brede, praktijkgerichte en theoretisch onderbouwde opleiding. In het generieke gedeelte verwerf je een wetenschappelijke basis en inzicht in het sociaal werk.

Je maakt kennis met verschillende domeinen in het sociaal werk:

 • Algemene hulp- en dienstverlening
 • (Geestelijke) gezondheid
 • Cultuur en vrije tijd
 • Arbeid en economie
 • Onderwijs en vorming
 • Leefomgeving en internationale samenwerking
 • Justitie
 • Jeugd
 • Ouderen
 • Personen met een beperking
 • Gezin en opvoeding
 • Migratie
 • Armoede en samenlevingsopbouw

Je staat sterk in alle beroepsrollen van de sociaal werker: werken met belanghebbenden, sociale grondrechten activeren, beleidsgericht werken en organisatiegericht werken. Vanaf het eerste jaar ontdek je de concrete beroepswereld.

Theorie, praktijk en onderzoek zijn sterk met elkaar verweven en komen in je hele opleiding terug. We streven een hoge kwaliteitsnorm na en willen je tegelijk optimale kansen bieden.

Onze lectoren en praktijkbegeleiders zijn betrokken bij alle studenten en begeleiden hen zo goed mogelijk. Een positieve en open sfeer maakt het contact makkelijker.

Ondervind je moeilijkheden bij het volgen van de lessen, het studeren, examens …? Een uitgebouwde dienst leerbegeleiding staat klaar om naar jou te luisteren, je te adviseren en eventueel specifieke faciliteiten te verlenen. Trajectbeheerders helpen je bij het uitstippelen van een realistisch studietraject. De ombudsmedewerkers zijn makkelijk aanspreekbaar en kunnen gesignaleerde problemen op korte termijn aanpakken.

Hoe ziet het eerste jaar eruit?

Het eerste jaar is voor alle studenten hetzelfde en gericht op specifieke doelen. Zo verwerf je kennis en inzicht, ontwikkel je vaardigheden en attitudes en leer je zelfstandig handelen. In Communicatie train je bijvoorbeeld verschillende communicatievaardigheden, terwijl je je verdiept in Biologie, Psychologie, Economie en sociologie.

In het opleidingsonderdeel Politiek & beleid kom je te weten hoe de organisatie van de overheid en het middenveld in elkaar zit, en bij Sociale grondrechten verwerf je inzicht in onze sociale zekerheid. Werken met belanghebbenden helpt je dan weer bij de opbouw van een professionele relatie met personen, gezinnen, groepen en gemeenschappen.

Ten slotte krijg je een stevige basis filosofie, ethiek en deontologie en verken je bij Professionele ontwikkeling het beroep, het werkveld en je eigen talenten en waarden.

Hoeveel lesuren heb ik?

Je hebt gemiddeld 25 uur les per week. Maar ook buiten de lessen moet je aan de slag: opdrachten en oefeningen maken, studeren, lessen voorbereiden ... Alles samen zal je zo’n 40 uur per week investeren in je opleiding.

Krijg ik les in grote groepen?

We werken in verschillende groepsgroottes, ook binnen vakken zelf. Doorgaans bepalen de onderwijsmethodes (practica, groepswerk ...) de grootte van de groep waarin je terechtkomt. We proberen zo veel mogelijk met kleinere groepen te werken zodat we je individueel kunnen begeleiden.

Wat volgt in het tweede en derde jaar?

In het tweede jaar doe je praktijkervaring op in een van de dertien domeinen en versterk je je competenties. Samen met jou gaan we op zoek naar een voor jou geschikte praktijkorganisatie. 

Je werkt ook verder aan je communicatie- en onderzoeksvaardigheden. Extra wetenschappelijke benaderingen verruimen je blik op mens en samenleving. Je leert werken met cliënten en doelgroepen, beleidsgericht werken en functioneren als medewerker van een organisatie.

Voor je studiereis kan je heel wat kanten uit. Van Amsterdam tot Barcelona en van Boedapest tot Stockholm: jij beslist.

Het derde jaar staat grotendeels in het teken van de praktijk en internationale ervaringen. Je denkt na over de ontwikkeling van je persoonlijke profiel, past je inzichten toe in concrete situaties en realiseert je bachelorproject.

Ook ga je voor een internationaal programma op de campus of een internationaal traject in het buitenland. Je verdiept je verder in je thema uit het tweede jaar of kiest een tweede thema. Tijdens je stage toon je je als authentieke professional aan het werkveld.