Naar het buitenland

Het internationale en interculturele zit verweven doorheen de afstudeerrichting Personeelswerk. We ontvangen gastsprekers en je kunt naar internationale conferenties. Veel vakliteratuur komt uit het buitenland en vaak werken bedrijven in een internationale context of maken ze deel uit van een internationale groep. Tijdens je stage kan je contacten hebben met medewerkers uit andere culturen.

In het tweede jaar komt internationalisering heel expliciet aan bod. We organiseren een studiereis waarbij we op zoek gaan naar interessante en innovatieve praktijken in hrm.

In het derde jaar kan je ook een internationaal programma volgen in Gent (aansluitend bij het sociaal werk) of in het buitenland (specifiek gericht naar hrm). Je kan er ook voor kiezen om stage te lopen in een buitenlandse vestiging van een internationaal bedrijf.