Praktijk

In de afstudeerrichting Personeelswerk start je van bij het begin met werkplekleren. Doorheen de opleiding blijven theorie en praktijk continu met elkaar verweven. Zo doorloop je alle belangrijke aspecten van hrm. Naarmate de opleiding vordert, kan je je profileren in de richting die je zelf wenst uit te gaan.

Eerste jaar

In het eerste semester loop je 2 weken praktijk in het domein van ‘rekrutering en selectie’ (voornamelijk interimkantoren). Tijdens het tweede semester maak je gedurende 3 weken kennis met ‘loopbaanontwikkeling’ (in een organisatie of via een extern bureau voor loopbaancoaching).

Tweede jaar

Tijdens het tweede jaar maak je kennis met ‘payroll’ (loonadministratie of sociaal secretariaat) en met ‘vorming’ (opleidingsdienst of gespecialiseerde trainingsorganisatie). In beide domeinen kan je gedurende 3 weken praktijkervaring opdoen. Daarnaast ben je betrokken in een integratieproject in het domein van e-hrm.

Derde jaar

In het laatste jaar kan je je profileren. Je kiest zelf een hr-domein als specialisatie (bijvoorbeeld allround hr-medewerker op een personeelsdienst of opleidingsverantwoordelijke). Gedurende 10 weken bachelorstage krijg je alle aspecten van dit expertisegebied onder de knie. Verder verdiep je je kennis in de praktijk via een bachelorproject. Daarin werk je als groep studenten rond één thema, verspreid over verschillende organisaties.

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden