Vrijstellingen

Je kan de opleiding Sociaal werk ook starten met een aantal vrijstellingen, op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK’s).

EVK’s zijn creditbewijzen, getuigschriften of binnen- of buitenlandse studiebewijzen die aangeven dat je een formeel leertraject met goed gevolg hebt doorlopen.

Met dit formulier kan je vrijstellingen aanvragen. Vragen? Bekijk de procedure of contacteer de trajectbeheerder van de opleiding: trajectbeheer.sociaalwerk@arteveldehs.be, 09 234 94 44 of 09 234 94 14.

Permanentie op 

  • Dinsdagnamiddag : 13:30 uur-16:30 uur
  • Vrijdagvoormiddag: 8:30 uur- 12:00 uur
  • Tot eind september 2018 op afspraak via de toepassing afspraken​, vanaf 1 oktober 2018 afspraak