Bachelor

Verpleegkunde

240 studiepunten, Afstandsonderwijs mogelijk, Verkort traject in afstandsonderwijs mogelijk, Werken en studeren combineren mogelijk, VDAB-traject mogelijk, Starten in februari mogelijk, Campus Kantienberg

Benieuwd hoe het campusleven eruitziet dit academiejaar? Ontdek het in dit filmpje

Hoe ziet je opleiding eruit?

De opleiding is modulair opgebouwd en legt de nadruk op ervaringsgericht en integratief leren. Een module is een geheel van lessen, praktijk en stage en loopt over een periode van vier tot acht weken. De evaluatie gebeurt in de module zelf. We organiseren onze onderwijsactiviteiten vanuit de principes van motiverend lesgeven. We werken met creatieve lesvormen en al vanaf het eerste jaar loop je stage. We begeleiden je van dichtbij en expliciet bij je eerste zorgervaring. Het aantal uur stage neemt elkaar jaar toe.

Eerste jaar

In het eerste jaar leg je een stevige basis waarop je voortbouwt in de daaropvolgende jaren. Vanaf het begin van de opleiding kom je in contact met het werkveld. Vanuit de verschillende theoretische kaders en binnen de verschillende domeinen leer je de zorgvrager, de verpleegkundige en de organisatie van de zorg kennen. Je traint technische, sociale, communicatieve en agogische vaardigheden in gesimuleerde en reële contexten. We leggen ook de basis voor het verpleegkundig redeneren en handelen. Verder komen aspecten als zelfzorg, interculturaliteit, creativiteit, wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke tendensen en preventie aan bod.

Tweede, derde en vierde jaar

In het tweede jaar verdiep je je in de verschillende domeinen waarin je als verpleegkundige specifieke zorg kan verlenen: algemene geneeskunde, algemene chirurgie, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, pediatrie, geriatrische en chronische zorg en maatschappelijke gezondheidszorg. Klinisch onderwijs (stage) maakt een aanzienlijk deel uit van je tweede, derde en vierde jaar. Hoe je vierde jaar eruitziet, bepaal je voor een groot deel zelf. Naast de contractstages in een of meer domeinen die je interesse hebben, kies je zelf een aantal verdiepende vakken en maak je een afstudeerproject. In de flyer van de Vlaamse overheid vind je nog meer info over de verlenging van de bacheloropleiding Verpleegkunde van drie naar vier jaar.

Je hebt 23 uur les per week, maar ook buiten de lessen moet je aan de slag met opdrachten, oefeningen en lessen voorbereiden. Alles samen zal je zo’n 45 uur per week investeren in je opleiding. We geven les in groepen van 25 tot 40 studenten. Bepaalde theoretische lessen vinden plaats in grote groepen in de aula. Als de training van vaardigheden centraal staat, krijg je les in groepen van ongeveer 18 studenten.

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden