Onze aanpak

In onze vierjarige opleiding bereiden we je voor op het brede takenpakket van een verpleegkundige. Met hoofd, handen en hart pak je diverse zorgvragen aan. De focus ligt niet alleen op fysieke problemen: je draagt ook zorg voor de psychische, sociale en existentiële vragen van je patiënt.

Als verpleegkundige ben je in staat om zorg te organiseren en coördineren, en dat vanuit een inspirerende en motiverende houding. Dankzij een onderzoekende en creatieve ingesteldheid bedenk je gepaste oplossingen.

Actieve en integratieve werkvormen reiken je de noodzakelijke praktijkwetenschappelijke kennis aan, die je ook meteen toepast. Vanuit je talenten ontwikkel je verder als persoon en professional: je leert verpleegkundig redeneren en weloverwogen beslissen in complexe situaties.

We maken van jou een verpleegkundige die kritisch denkt en handelt, coacht en leidt, zichzelf en anderen respecteert en openstaat voor verandering en innovatie. In een veranderend zorglandschap denk je na over de kwaliteit van zorg, multidisciplinaire zorg en het belang van digitalisering en onderzoek.

Tijdens de stages kom je terecht in heel diverse zorgomgevingen: geestelijke gezondheidszorg, pediatrische afdelingen, chirurgische en interne afdelingen, thuiszorg, ouderenzorg, maatschappelijke gezondheidszorg en organisaties waar je in contact komt met ouders en hun kinderen tot een jaar.

Aan het einde van de rit krijg je een sterk diploma met zeer grote jobkansen. Verpleegkunde is immers nog steeds een knelpuntberoep.

We houden van maatwerk

We begeleiden jou als persoon in je individuele evolutie tot een professionele verpleegkundige. We werken interactief met kleine groepen. Door het systematisch gebruik van  casuïstiek en de integratie van simulatie doorheen de 4 jaren van de opleiding, is een snellere afstemming op het beroep mogelijk.

Het opleidingsprogramma is up-to-date en stevig wetenschappelijk onderbouwd. We garanderen je een continue wisselwerking tussen theorie, praktijk en stage. Je stuurt in grote mate zelf je leerproces, onze lesgevers zorgen voor begeleiding en ondersteuning. Met keuzes die aansluiten bij je interesse, geef je je opleiding een extra dimensie.

Modulaire opbouw

Onze opleiding is modulair opgebouwd en legt de nadruk op ervaringsgericht en integratief leren. Een module is een geheel van lessen, praktijk en stage en loopt over een periode van vier tot acht weken. De evaluatie van de module, gebeurt in de module zelf.

We organiseren onze onderwijsactiviteiten vanuit de principes van motiverend lesgeven. We werken met creatieve lesvormen en al vanaf het eerste jaar loop je stage. We begeleiden je van dichtbij en expliciet bij je eerste zorgervaring. Het aantal uur stage neemt elk jaar toe.

De opleiding leidt tot een Europees erkende en gereglementeerde beroepstitel. Je kan dus ook probleemloos in het buitenland aan de slag.

Hoe ziet het eerste jaar eruit?

In het eerste jaar leg je een stevige basis waarop je voortbouwt in de daaropvolgende jaren. Vanaf het begin van de opleiding (module 1) kom je in contact met het werkveld.

Vanuit de verschillende theoretische kaders en binnen de verschillende domeinen leer je de zorgvrager, de verpleegkundige en de organisatie van de zorg kennen. Je traint technische, sociale, communicatieve en agogische vaardigheden in gesimuleerde en reële contexten.

We leggen ook de basis voor het verpleegkundig redeneren en handelen. Verder komen aspecten als zelfzorg, interculturaliteit, creativiteit, wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke tendensen en preventie aan bod.

Hoeveel lesuren heb ik?

Je hebt gemiddeld 23 uur les per week. Maar ook buiten de lessen moet je aan de slag: opdrachten en oefeningen maken, lessen voorbereiden ... Alles samen zal je zo’n 45 uur per week investeren in je opleiding.

Krijg ik les in grote groepen?

We geven les in groepen van 25 tot 40 studenten. Bepaalde theoretische lessen vinden plaats in grote groepen in de aula. Als de training van vaardigheden centraal staat, krijg je les in groepen van ongeveer 18 studenten.

Wat volgt in het tweede, derde en vierde jaar?

Je bouwt voort op het eerste jaar en verdiept je in de verschil­lende domeinen waarin je als verpleegkundige specifieke zorg kan verlenen:

  • algemene geneeskunde
  • algemene chirurgie
  • geestelijke gezondheidszorg
  • thuiszorg
  • pediatrie
  • moeder & kind
  • geriatrische & chronische zorg
  • maatschappelijke gezondheidszorg

Vanuit tendensen in de maatschappij nemen we ook het domein maatschappelijke gezondheids­zorg op in het programma. Klinisch onderwijs (stage) maakt een aanzienlijk deel uit van je tweede, derde en vierde jaar.

Hoe je vierde jaar eruitziet, bepaal je voor een groot deel zelf. Naast de contractstages in één of meer domeinen die je bijzondere interesse wegdragen, kies je zelf een aantal verdiepende vakken en maak je een afstudeerproject.

In de flyer van de Vlaamse overheid vind je nog meer info over de verlenging van de bacheloropleiding Verpleegkunde van drie naar vier jaar.

Hoeveel kost de opleiding?

De geraamde kosten voor deze opleiding (boeken, cursussen, studiemateriaal ...) bedragen ongeveer 500 euro voor het eerste jaar, 600 euro voor het tweede jaar en 400 euro voor het derde jaar. De kostprijs voor het vierde jaar is nog in onderzoek.