Verkort traject gegradueerde verpleegkundige

Heb je al een diploma gegradueerde verpleegkunde (HBO5) op zak en wil je graag een Bachelor in de Verpleegkunde behalen om je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk te verruimen? Dan kan je instappen in het verkorte traject voor gegradueerden Verpleegkunde in afstandsonderwijs.

verkort traject gegradueerde verpleegkunde


Waarom kiezen voor het verkorte traject in afstandsonderwijs bij Arteveldehogeschool?

 • Alle contactmomenten gebundeld op één lesdag per week (telkens dezelfde dag van de week)
 • Je kan tijdens je hele traject terecht bij de coach afstandsleren die jou begeleidt op maat
 • Het traject is zodanig opgesteld dat het ook goed haalbaar is: zo telt het eerste jaar geen 60 maar 40 studiepunten. Deze aanpassing maakt een vlottere overstap van graduaatsonderwijs naar bacheloronderwijs mogelijk.
 • Het traject is flexibel: je volgt het in afstandsonderwijs en kan dus zelf je tempo en ritme bepalen. Zo kan je deze studie ook goed combineren met werken.
 • Het traject is kwaliteitsvol: stages zowel binnen je eigen werkveld maar bewust ook daarbuiten maken van jou een ervaren verpleegkundige met een brede kijk op het werkveld in heel diverse zorgomgevingen.  

Hoe ziet je opleiding eruit?

 • 150 studiepunten
 • Minimaal 3 academiejaren
 • Flexibel traject in afstandsonderwijs
 • Studeren en werken combineerbaar
 • Locatie: Campus Kantienberg

Dit vervolgtraject telt 150 studiepunten en loopt over minimaal 3 academiejaren.  Bij afstandsonderwijs vervangen we het klassieke contactonderwijs door een mix van online leren en zelfstudie. Er is een beperkt aantal contactmomenten en je kan beroep doen op een intensieve coaching door een team van docenten en trajectbegeleiders.

We bundelen alle contactmomenten op één lesdag per week, steeds op dinsdag. Zo kan jij de rest van je week ook makkelijk plannen. Dit maakt het ook mogelijk om deze studie te combineren met werken.

Tijdens de contactmomenten ondersteunen en coachen we jouw leerproces en gaan we in kleine groepen aan de slag met jouw expertise en ervaringen. Er staat ook steeds een coach afstandsleren tot je beschikking die jou begeleidt op maat.

Verpleegkundig redeneren en handelen staat centraal in dit traject. We maken van jou een verpleegkundige die kritisch denkt en handelt en die niet alleen goed kan coördineren, coachen en leiden maar ook autonoom kan handelen in complexe situaties.              

Bekijk het studieprogramma van het eerste jaar

Vrijstelingen mogelijk

Heb je op basis van je werkervaring al competenties verworven waarvan je denkt dat je vrijstellingen kan verkrijgen, dat bekijken we dit samen met jou. Via de procedure voor Eerder Verworven Competenties (EVC) kan je jouw competenties bewijzen.

Wanneer heb je les?

In het eerste jaar heb je telkens les op dinsdag.
Het eerste jaar start uitzonderlijk op maandag 10 september met een introductiedag. De eerste lesdag valt op dinsdag 11 september 2018.

Stages geven je voorsprong in werkveld

We zetten absoluut in op kwaliteitsvolle stages die je niet alleen in je eigen werkveld maar bewust ook daarbuiten zal volgen. Concreet kunnen twee stageperiodes plaatsvinden op je eigen werkplaats terwijl twee stageperiodes buiten je eigen werkplaats gedaan worden. Op de stages word je uitgedaagd om verpleegkundig te redeneren en handelen op een bachelorniveau. Dit bespreken we individueel tijdens het instroomgesprek. We willen studenten uitdagen in verschillende domeinen (bv pediatrie, kritieke diensten, complexe zorgcontexten…) om op die manier tot een bachelorniveau te komen.  Zo maken we van jou een ervaren verpleegkundige met een brede kijk op het werkveld in heel diverse zorgomgevingen.


Voor wie?

 • Je hebt al een diploma van gegradueerde in de Verpleegkunde (HBO5)
 • Je wil je kansen op de arbeidsmarkt vergroten, zoekt meer uitdagingen en variatie binnen je job of wil doorgroeien binnen je functie
 • Je beschikt over een gezonde dosis motivatie en inzet
 • Je kan doelgericht en planmatig werken en bent een organisatietalent

Na je studie

Verpleegkunde is een knelpuntberoep, dat hoeven we jou niet te vertellen. Er is een groot tekort aan bachelors in de Verpleegkunde, de arbeidsmarkt staat om jou te springen.

Bachelors in de Verpleegkunde nemen doorgaans een coachende rol op in het zorgteam en groeien vaker door naar specialisaties en leidinggevende functies.

Of toch liever nog verder studeren?

Misschien heb je de smaak van het studeren echt wel te pakken en wil je graag nog bijstuderen? Arteveldehogeschool biedt heel wat verschillende mogelijkheden aan:


Hoe inschrijven?

Instroomgesprek

Tijdens een instroomgesprek beantwoorden we al je vragen zodat je goed kan inschatten wat de opleiding inhoudt. Verder staan we samen stil bij de vraag of de studie aansluit bij jouw specifieke situatie. Motivatie, studievaardigheden, steun van je omgeving en beschikbare tijd komen daarbij ook aan bod. Na het instroomgesprek ontvang je een attest van deelname waarmee je kan inschrijven voor de opleiding.

Inschrijven in 4 stappen

De inschrijvingsprocedure zelf verloopt in vier stappen.
Opgelet: om te starten met de inschrijvingsprocedure heb je het attest nodig dat je ontvangt na het instroomgesprek.

Vrijstellingen aanvragen

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

 • werk- of andere praktijkervaring: volg de EVC-procedure
 • behaalde credits, getuigschriften of andere studiebewijzen uit een vorige opleiding: volg de EVK-procedure

verkort traject gegradueerde verpleegkunde