NIEUW!!!

Heb je reeds een diploma gegradueerde verpleegkunde (HBO5) en wil je graag een Bachelor in de Verpleegkunde behalen? Dan kan je instappen in het vervolgtraject Gegradueerde Verpleegkunde in afstandsonderwijs.

Wanneer je reeds een diploma Gegradueerde Verpleegkunde (HBO5) hebt behaald, dan kan je vanaf het academiejaar 2018-2019 instappen in het vervolgtraject Gegradueerde Verpleegkunde (HBO5) in afstandsonderwijs.

Bij afstandsonderwijs wordt het klassieke contactonderwijs volledig vervangen door een mix van online leren en zelfstudie. Er zijn amper contactmomenten, maar je wordt intensief gecoacht door een team van docenten en trajectbegeleiders.

Er wordt gestreefd naar een traject dat haalbaar, flexibel en vooral kwaliteitsvol is. Hierbij behalen studenten een diploma Bachelor in de Verpleegkunde dat hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verruimt. Het gaat om een traject van 150 studiepunten. Heb je op basis van werkervaring reeds elders competenties verworven waarvan je denkt dat je vrijstellingen kan bekomen, dat kan dit individueel bekeken worden.

In dit traject worden alle contactmomenten gebundeld op één lesdag. Tijdens deze lesdagen ondersteunen en coachen wij jouw leerproces. Je volgt de contactmomenten samen met studenten met dezelfde vooropleiding. Tijdens deze momenten gaan we in kleine groepen aan de slag met jullie expertise en ervaringen.

Tijdens het instroomgesprek beantwoorden we al je vragen zodat je goed kan inschatten wat de opleiding inhoudt. Verder staan we samen stil bij de vraag of de studie aansluit bij jouw specifieke situatie. De factoren motivatie, jouw studievaardigheden, steun van je omgeving en tijd komen aan bod. Na het instroomgesprek ontvang je een attest van deelname waarmee je eventueel kan inschrijven voor de opleiding.

Heb je nog vragen over dit vervolgtraject, contacteer:

Geertrui.deblaere@arteveldehs.be

Tijdens de infodagen zal er om 11 u een specifieke infosessie worden voorzien die jou meer informatie zal geven over dit vervolgtraject na HBO5.  

De infodagen gaan door op:

  • zaterdag 10 maart van 10 tot 17u
  • zaterdag 21 april van 10 tot 17u
  • zaterdag 30 juni van 10 tot 17u
  • woensdag 5 september van 15 tot 20u