Onze aanpak

In onze opleiding groei je van student tot vakkundige vroedvrouw. Van bij de start maak je kennis met het échte beroep. Vergeet de televisieseries, bij ons ervaar je elke dag 'het leven zoals het is: de vroedvrouw'.

De taken die een afgestudeerde vroedvrouw moet uitvoeren en de kernproblemen waarmee hij/zij geconfronteerd wordt, staan centraal. De opleiding is helemaal opgebouwd rond het verwerven van competenties. In totaal loop je tijdens je driejarige opleiding 44 weken stage. Praktijkvormen en stage beslaan zelfs de helft van je opleiding. Veel docenten staan ook met één been in de praktijk en delen hun ervaringen graag. Zo kan je als afgestudeerde perfect voorbereid aan de slag.

Jij stuurt zelf in grote mate je eigen leerproces. Wij staan garant voor een optimale begeleiding. Zo werk je in studiegroepen, ondersteund door een persoonlijke trajectcoach. In je portfolio hou je bij welke competenties je al bereikt hebt, en via keuzevakken en je bachelorproef leg je eigen accenten. Na afloop krijg je een diploma dat geldig is in de hele EU.

Onze opleiding werd in januari 2014 bekroond als beste opleiding Bachelor in de vroedkunde van Vlaanderen. Het rapport kan je hier inkijken. Sinds 2008 hebben we ook een Bijzonder Kwaliteitskenmerk van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Ons lesprogramma is modulair opgebouwd en biedt heel wat mogelijkheden om flexibel te studeren. Als je kan aantonen dat je bepaalde leerresultaten al hebt verworven, dan beslist een commissie of je recht hebt op een persoonlijk en verkort studietraject.

Hoe ziet het eerste jaar eruit?

Het eerste jaar is opgebouwd rond de normale menselijke voortplanting en bestaat uit vijf modules. Elke module bestaat uit één tot vier opleidingsonderdelen (= vakken) rond een specifiek thema.

In de module 'Gezondheid en gezondheidszorg' zoom je onder meer in op anatomie, ethiek, wetgeving, gezondheidspromotie en kwaliteitsvolle zorg. Bij 'Zorg en begeleiding' leer je onder andere hoe de menselijke fysiologie werkt.

De module 'Zwangerschap, baring en kraambed' leidt je dan weer in in de genetica, voortplanting en embryologie, de psychosociale context van een vroedvrouw en de verloskundige methodiek. In 'Gezond kind' verdiep je je in de ontwikkeling van een kind.

Om meteen te weten te komen of het beroep iets voor jou is, loop je ook al twee keer stage: vier weken op de kraamafdeling en vier weken op de verlosafdeling. Om je daarop voor te bereiden, zijn er voorafgaand twee observatiedagen: een bij de start van het eerste semester op de kraamafdeling en een op de verlosafdeling. Je duikt dus meteen de praktijk in.

Hoeveel lesuren heb ik?

Je hebt gemiddeld 22 uur les per week. Maar ook buiten de campus moet je aan de slag: opdrachten en oefeningen maken, lessen voorbereiden, studeren ... Alles samen investeer je zo'n 41 uur per week in je opleiding.

Krijg ik les in grote groepen?

In het eerste jaar zijn gemiddeld 80 studenten ingeschreven. We streven naar praktijkgroepen van 10 tot 15 studenten. De stagebegeleiding is individueel.

Wat volgt in het tweede en derde jaar?

De modules van het tweede jaar bestuderen de problemen in verband met de voortplanting, de pathologische context waarin de moeder en het kind zich kunnen bevinden. Zo maak je kennis met perinatale zorg, gespecialiseerde farmacologie en algemene pathologie.

Tegelijk steek je de handen uit de mouwen en verfijn je de vaardigheden die ook in het eerste jaar al aan bod kwamen. De stage bestaat uit twee delen: een periode van acht weken op de verlosafdeling en een periode van vier weken uit een keuzepakket. Dat biedt je een stage neonatologie en eerstelijnszorg en twee keuzestages: gynaecologie, kansarmoedebegeleiding, borstklinieken ...

Het derde jaar bestaat uit vijf modules en legt de nadruk op integratie en de toepassing van alles wat je geleerd hebt. De eerste bereidt je voor om als vroedvrouw in de eerstelijnszorg en de normale verloskunde te werken. In de tweede module krijgt de gespecialiseerde verloskundige zorg alle aandacht. Je krijgt dan intensieve verloskundige teamtrainingen om de juiste levensreddende vaardigheden aan te leren.

In totaal loop je 24 weken stage: acht weken op de verlosafdeling, vier weken op de kraamafdeling en drie keer vier weken in het keuzepakket.

In de vierde module schrijf je een wetenschappelijk onderbouwde bachelorproef over een verloskundig thema. Als sluitstuk van je opleiding presenteer je voor een jury je competentiegroei op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan dat je tijdens je opleiding hebt opgebouwd.

Elke student neemt ook deel aan een buitenlandse onderwijsactiviteit.