Praktijk, stage en bachelorproef

Praktijkoefeningen en stage vormen de helft van je opleiding. In totaal loop je 44 weken stage, gespreid over de drie opleidingsjaren, in binnen- of buitenland.

Tijdens je stages word je nauwgezet begeleid zodat je optimaal leert op je werkplek. De opleiding Vroedkunde van de Arteveldehogeschool is voortrekker op het gebied van competentiegerichte begeleiding en beoordeling op de werkplek.

Je stages per jaar

Eerste jaar

 • 4 weken op de kraamafdeling (na een observatiedag)
 • 4 weken op de verlosafdeling 

Tweede jaar

 • 8 weken op de verlosafdeling
 • 4 weken uit een keuzepakket: neonatologie en eerstelijnszorg, gynaecologie, kansarmoedebegeleiding, borstkliniek ...

Derde jaar

 • 8 weken op de verlosafdeling
 • 4 weken op de kraamafdeling
 • 8 weken (2 x 4) uit het keuzepakket

Specifieke instapcriteria

Om de stage 'normaal kraambed' en de stage 'normale baring'  in het eerste jaar te volgen, moet je voldoen aan de instapvoorwaarden zoals omschreven in de ECTS fiches van de betreffende opleidingsonderdelen.

Studenten met een persoonlijk deeltraject (PDT) kunnen zich niet automatisch inschrijven voor alle opleidingsonderdelen en stage. De inschrijving is dan afhankelijk van:

 • de beschreven volgtijdelijkheid;
 • het aantal vrijstellingen/overdrachten;
 • het aantal beschikbare stageplaatsen;
 • het aantal verworven studiepunten van de opleidingsonderdelen die geen stage inhouden.

Een persoonlijk deeltraject leg je altijd vast in samenspraak met de verantwoordelijke van de stageorganisatie en de trajectbeheerder (tania.vandenhove@arteveldehs.be en 09 234 71 26). 

Bachelorproef

Je bachelorproef is een wetenschappelijk onderbouwd werkstuk over een verloskundig thema. Het opleidingsonderdeel is goed voor 6 studiepunten.