Op 27 oktober 2018, Werelddag Ergotherapie 2018, lanceerde Ergotherapie Vlaanderen het nieuw Vlaams beroepsprofiel van de ergotherapeut. Dit dynamische referentiekader reikt ergotherapeuten de nodige handvatten om zich eigentijds en kwaliteitsvol te blijven profileren. Ergotherapie is een beroep in beweging, waarbij we rekening dienen te houden met nieuwe tendensen en veranderingen in de huidige maatschappelijke context.

Tijdens deze studiedag grijpen we de kans om in te zoomen op dit beroepsprofiel en de link te leggen naar de taakinvulling van de ergotherapeut in de ouderenzorg.  Is ons beroep veranderd ten opzichte van tien jaar geleden?  Welke positieve evoluties zagen we ontstaan? Hoe kijken we naar de toekomst?

Tijdens het plenaire gedeelte worden de tien dimensies uit het beroepsprofiel belicht en gekoppeld aan de kansen die ze bieden voor de werking van de ergotherapeut bij ouderen. 

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om drie praktijkgerichte workshops te volgen, waarin veel gevraagde onderwerpen aan bod komen, onderwerpen die doorheen vijf jaar Kronkels, via de evaluatieformulieren, door cursisten aangereikt werden. 

Tijdens de pauze kan je inspiratie opdoen op de ideeën- en materialenbeurs. 

Dagindeling

8.45u      Onthaal met koffie
9.00u      Verwelkoming
9.10u      Plenaire lezing
                   - Het nieuwe beroepsprofiel anno 2018
                   - Ergotherapie in de ouderenzorg – een beroep in beweging
                   - Prijsuitreiking wedstrijd 5 jaar Kronkels: ‘Kronkels zet ergotherapeuten in beweging’
10.20u    Pauze met receptie en inspiratiebeurs  
11.00u    Workshopsessie 1: workshop naar uw keuze uit het aanbod (zie verder)
12.30u    Lunch met broodjes en inspiratiebeurs
13.30u    Workshopsessie 2: workshop naar uw keuze uit het aanbod (zie verder)
15.00u    Pauze met gebak
15.30u    Workshopsessie 3: workshop naar uw keuze uit het aanbod (zie verder)
17.00u    Einde van de studiedag

Aanbod workshops

Workshop 1 – WSW-dementie, de waarde van het subjectief welbevinden in de persoonsgerichte aanpak bij ouderen met dementie
Koen Geenen (Thomas More)

Tijdens deze workshop krijg je inzichten in het welbevinden van ouderen met dementie. De observatietool WSW-dementie is specifiek ontwikkeld om het welbevinden van de oudere in kaart te brengen. De verworven observatieresultaten vormen de basis voor een persoonsgerichte woon- en zorgstrategie op maat van de oudere. Je leert de tool gebruiken en maakt uitgebreid kennis met de methodiek en de steekkaarten voor opmaak van het plan van aanpak, zodat je het de volgende dag reeds kan implementeren in je eigen werking. Dat plan van aanpak richt zich zowel op het multidisciplinaire team als op het coachen van de bezoekers.  Het is deze unieke 360° aanpak die leidt tot het verhogen van het welbevinden en de levenskwaliteit van de oudere met dementie.

Workshop 2 – Profileren in een WZC – inspirerende ideeën uit de praktijk
Elien Saey – Van Peteghem (WZC Nottebohm, Antwerpen) en Liesbeth Delbeke (WZC De Oever, Staden)

Doorheen ‘5 jaar Kronkels’ ontmoetten we zoveel gedreven ergotherapeuten, allen zoekende om hun werking als ergotherapeut bij ouderen te optimaliseren. Twee van deze gedreven ergo’s laten we graag aan het woord in deze workshop die volledig inzoomt op de profilering van de ergotherapeut in een WZC. De tien dimensies van het beroepsprofiel staan centraal en worden concreet door de vele positieve praktijkvoorbeelden die worden gedeeld.

Heb je soms ook het gevoel dat je nog veel meer ergospecifieke taken zou willen opnemen in jouw organisatie en dat het niet altijd gemakkelijk is om je te profileren als ergotherapeut? Dan geeft deze workshop je hoogstwaarschijnlijk herkenning, inspiratie en nieuwe energie!

Workshop 3 – Wat je als ergotherapeut moet weten bij de zorg voor mensen met gevorderde dementie
Jo De Clercq (bvba ComfortCare, Leuven)

Een van de meest bevraagde onderwerpen tot bijscholing is misschien wel gelinkt aan mensen met gevorderde dementie. Hoe ga je daar als ergotherapeut het beste mee om? Welke aandachtstips moet je sowieso meenemen om hen een goede zorg te kunnen bieden? Afgelopen jaren organiseerden we tweedaagse vormingsreeksen rond dit thema, in samenwerking met Jo De Clercq. Alle aanwezigen gaven aan dat de inzichten die ze rondom ‘sensomotorische desintegratie’ kregen, enorm verhelderend waren.

Graag nodigen we daarom Jo De Clercq uit om je in deze workshop de essentie mee te geven om veel bewuster te kunnen kijken naar het aanbieden van prikkels bij deze doelgroep.

Workshop 4 - Ouderen met psychische noden ondersteunen d.m.v. een oplossingsgericht spel: Op stap met de roze bril
Jan Debaene en Amra Hurlebusch (AZ Sint Jan, Brugge-Oostende Av, afdeling ouderenpsychiatrie)

Onderzoek toont aan dat veel ouderen worstelen met depressieve gevoelens. Bij ouderen in een zorginstelling kan dit oplopen tot 35 %.  Een kwetsbare doelgroep die we niet kunnen negeren.   Veel ergotherapeuten zijn hierrond op zoek naar bruikbare tips, tools en activiteiten.         

In het AZ Sint Jan, campus Sint Franciscus Xaverius, werd een bordspel ontwikkeld dat ouderen de kans biedt om in kleine groep in gesprek te gaan rondom dit thema.  ‘Op stap met de roze bril’ is een oplossingsgericht en therapeutisch bordspel dat ingezet kan worden en dat ouderen kan ondersteunen.  In deze workshop krijg je niet alleen tips aangereikt hoe je het best ouderen met een depressie begeleidt, deelnemers zullen in kleine groep ook zelf het spel kunnen ervaren.

Workshop 5 - Het gebruik van tablets bij ouderen
Els Verstraete (LDC Ter Leyen, Brugge)

Als ergotherapeut worden we uitgedaagd om mee te blijven met de nieuwste tendensen en innovatieve veranderingen. De tablet is een toestel dat de laatste jaren een grote opmars maakte en dat meer en meer in therapeutische situaties wordt ingezet, ook bij ouderen. Een tablet is niet alleen gebruiksvriendelijk, het is ook een dankbare tool om in individuele contacten te gebruiken. Er worden heel wat apps ontwikkeld die kunnen tegemoetkomen aan verschillende noden bij ouderen. Els Verstraete was betrokken bij het project ‘Ipad, da’s straffe koffie’, dat ouderen in een lokaal dienstencentrum liet kennismaken met tablets. Ze deelt graag haar ervaringen. Daarnaast gaan we tijdens deze workshop actief aan de slag met een tablet en delen we een ruim aanbod aan bruikbare, recente apps voor ouderen.
 

Workshop  6 - Rollatordans
Kristien Bernard, Karel Vandeure

We sluiten ons aanbod van workshops graag af met onze meest gewaardeerde workshop doorheen ‘5 jaar Kronkels’. Hij behaalde op de evaluatieformulieren alleen maar topscores en dit zeker ook op vlak van bruikbaarheid in het werkveld. Af en toe kregen we de vraag om deze workshop te herhalen.

Kristien en Karel, beiden senioren, geven vol ‘dansende’ passie en zorg om ouderen een heel praktijkgericht workshop. Op anderhalf uur tijd geven ze de deelnemers handvatten om met rollatordans aan de slag te gaan. Muziekfragmenten en video’s worden achteraf gedeeld met de deelnemers, zodat dit direct toepasbaar wordt in de eigen praktijk.