Inhoud

Deze driedaagse bijscholing koppelt de inzichten van een tweejarig praktijkwetenschappelijk onderzoek rond aanvangsbegeleiding, aan recente beleidsmaatregelen en geeft je concreet handvatten om aan de slag te gaan met een degelijk beleid rond aanvangsbegeleiding. 

Programma

Dit online vormingstraject bestaat uit drie dagen. Volgende inhouden komen aan bod:

  • Je krijgt diverse theoretische kaders over aanvangsbegeleiding en professionalisering van leerkrachten aangereikt. Visievorming staat hierbij centraal. 
  • Je gaat coachend aan de slag met Startkracht. Alle coachende mogelijkheden van Startkracht! worden verkend en geoefend. 
  • Je krijft concrete aanknopingspunten om aanvangsbegeleiding op jouw school verder uit te werken binnen het professionaliseringsbeleid van de school. 

Onderlinge expertisedeling en -uitwisseling zitten verweven doorheen de sessies. We verdiepen de theorie met materiaal uit de eigen schoolcontext. 
Je keert na dit vormingstraject terug naar je schoolcontext boordevol goesting en met handvatten om een onderbouwd beleid rond aanvangsbegeleiding vorm te geven. 
Tussen de opleidingsdagen door worden kleine opdrachten meegegeven die jou op weg zetten om concreet met het aangereikte materiaal aan de slag te gaan.

Doelgroep

Directies, beleidsmedewerkers, stafmedewerkers van de scholengemeenschap, mentoren, … Kortom iedereen betrokken bij vormgeven van beleid in scholen rond aanvangsbegeleiding!