Inhoud

Deze driedaagse bijscholing koppelt de inzichten van een tweejarig praktijkwetenschappelijk onderzoek rond aanvangsbegeleiding, aan recente beleidsmaatregelen en geeft je concreet handvatten om aan de slag te gaan met een degelijk beleid rond aanvangsbegeleiding. 

Programma

Dit vormingstraject bestaat uit drie dagen. 

  • De eerste dag ligt de focus op diverse theoretische kaders rond aanvangsbegeleiding en professionalisering van leerkrachten. Visievorming staat daarin centraal. 
  • De tweede dag staat in teken van het coachend aan de slag gaan met Startkracht! Alle coachende mogelijkheden van Startkracht! worden in deze sessie verkend en geoefend!  
  • Op de laatste dag van dit vormingstraject wordt de aanvangsbegeleiding op de eigen school verder uitgewerkt binnen het professionaliseringsbeleid van de school. 

Onderlinge expertisedeling en -uitwisseling zitten verweven doorheen de sessies. We verdiepen de theorie met materiaal uit de eigen schoolcontext. 
Je keert na dit vormingstraject terug naar je schoolcontext boordevol goesting en met handvatten om een onderbouwd beleid rond aanvangsbegeleiding vorm te geven. 
Tussen de opleidingsdagen door worden kleine opdrachten meegegeven.

Doelgroep

Directies, beleidsmedewerkers, stafmedewerkers van de scholengemeenschap, mentoren, … Kortom iedereen betrokken bij vormgeven van beleid in scholen rond aanvangsbegeleiding!