Een beweegprogramma in eigen huis voor 70-plussers

Net als in de meeste leeftijdsgroepen bewegen ook veel ouderen te weinig. Het functionele oefenprogramma ACTIEF @THUIS richt zich specifiek op frêle 70-plussers. Het acht weken durende programma bestaat uit oefeningen die gebaseerd zijn op dagelijkse activiteiten. De oefeningen worden geïndividualiseerd en alleen of met twee à drie ouderen samen uitgevoerd, bij voorkeur bij de oudere thuis. Zo wil ACTIEF @THUIS de kwetsbaarheid van deze ouderen verminderen, hun functionaliteit en zelfredzaamheid verhogen en positieve effecten op mentaal vlak teweegbrengen.

Deze halve studiedag combineert een boeiende kennismaking met recent onderzoek over ouderen en bewegen en een doe-sessie. Op die manier kan de aangeboden toolbox meteen geïntegreerd worden op de eigen werkplek. Bijkomend wordt de mogelijkheid geboden om de ervaringen met ACTIEF @THUIS door middel van twee terugkomsessies te bespreken.

Programma

8.45u Onthaal
9.00u

Voormiddagprogramma met pauze

  • Recente onderzoekmatige inzichten over frêle ouderen en bewegen
  • Doe-sessie met do’s en dont’s / tips en tricks
  • Aan de slag met de toolbox
12.30u Einde


Lesgevers

Deze studiedag wordt verzorgd en begeleid door Marianne Belpaire (Arteveldehogeschool) en Kathleen Willems (Arteveldehogeschool) en studenten van de richting lichamelijke opvoeding, bewegingsrecreatie en ergotherapie.