Inhoud

Personen met dementie hebben vaak te kampen met psychologische problemen zoals angst en agitatie, die veroorzaakt worden door een te veel aan onbegrepen prikkels. Omgevingsgeluiden in een woonzorgcentrum kunnen zo’n onbegrepen prikkels zijn en dus problemen veroorzaken. Ook de medewerkers kunnen hinder ondervinden van bepaalde omgevingsgeluiden. Tijdens dit project werd het akoestisch comfort in woonzorgcentra onderzocht en verbeterd. Het effect van deze akoestische verbeteringen werd nagegaan.

AcustiCare experimenteerde vervolgens ook met het gebruik van soundscapes bij personen met dementie. Een soundscape is een geluidsomgeving die bewust werd toegevoegd aan de leefomgeving van de oudere. AcustiCare ging na op welke manier soundscapes het gedrag van personen met dementie beïnvloeden.

Programma

13.30u: Onthaal
14.00u: Verwelkoming – Overzicht van het AcustiCare project (Prof. Dr. Ir. Paul Devos)
14.15u: Voorzitter: Dr. Dominique Van de Velde

  • Dementie en behavioral- and psychological symptoms of dementia (BPSD) (Prof. Dr. Patricia De Vriendt)
  • Invloed van de geluidsomgeving op BPSD: resultaten van de participerende observatie en de Vlaanderen brede survey (Tara Vander Mynsbrugge)
  • Het akoestisch comfort in woonzorgcentra: huidige status en mogelijke verbeteringen (Dr. Ir. Pieter Thomas)
  • Evaluatie van de akoestische verbeteringen:  bevindingen van de zorgverlening (Tara Vander Mynsbrugge)

15.20u: Pauze en bezoek aan de beurs
15.50u: 

  • Soundscapes (Dr. Ir. Francesco Aletta) (in het Engels)
  • Luisterexperiment (Dr. Ir. Francesco Aletta) (in het Engels)
  • Ontwikkelen en evalueren van soundscapes (Tara Vander Mynsbrugge)
  • Pannelgesprek  over de ervaringen van de betrokken WZC (Moderator: Dominique Van de Velde)

17.00u : Netwerkreceptie en bezoek aan de beurs

Doelgroep

Ergotherapeuten