Bijscholingen en studiedagen

Adapted Physical Activity (APA)

Wil je personen met een kwetsbare achtergrond sportkansen geven? Of zou je graag sporters met een beperking of chronische aandoening begeleiden tijdens hun sportieve activiteiten? In deze sessie worden er methodieken aangereikt om zelf je les beeldopvoeding te verrijken.

Inhoud

Je maakt kennis met:

 • Aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten voor personen met een fysieke, visuele en auditieve beperking of chronische aandoening (de verschillende aandoeningen, noodzakelijke sportspecifieke aanpassingen aan materiaal, infrastructuur en sportreglementen, didactische begeleidingsvormen, …).
 • Aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten voor personen met een migratie-achtergrond (situering, cultuurverschillen, begeleidingstips en activiteiten, …).
 • Aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten voor gedetineerden/geïnterneerden (sportaanbod in de gevangenis, motieven, hindernissen en knelpunten, …).

Je bouwt ervaring op in het werkveld door:

 • 1-1 begeleiden van sporter met beperking of chronische aandoening.
 • Begeleiden sport- en bewegingsactiviteiten binnen doelgroep naar keuze (sporters met beperking, migratieachtergrond, gedetineerden, geïnterneerden, …).
 • Organiseren en realiseren van sportdag in het Buitengewoon Onderwijs, een revalidatiecentrum of een multifunctioneel centrum.

De doelstellingen van deze module zijn: 

 • Kennis verwerven omtrent de (bewegingsgerelateerde) eigenheid van volgende doelgroepen: personen met een fysieke, visuele of auditieve beperking, personen met een chronische aandoening, personen met een migratie-achtergrond en gedetineerden/geïnterneerden.
 • Kennis verwerven in de omgangs- en begeleidingsvormen bij bovenvermelde doelgroepen.
 • Ervaring opbouwen en inzicht verwerven in de psychosociale, methodologische, didactische en sporttechnische aanpassingsvereisten bij het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten aan deze verschillende doelgroepen.

Programma

Theoretische kennis:

 • Doelgroep personen met een fysieke, visuele, auditieve of chronische aandoening (8u)
 • Doelgroep personen met meervoudige beperkingen (4u)
 • Doelgroep personen met een migratie-achtergrond (4u)
 • Doelgroep gedetineerden/geïnterneerden (4u)

Deze kennis wordt verworven via een mix van colleges en studiebezoeken.

Kennis omzetten in praktijk:

 • Doelgroep personen met een beperking: bevraging en 1-1 begeleiding van een sporter met een beperking binnen zijn sporttak
 • Doelgroep naar keuze:
  • Bevraging, observatie en begeleiding van sporters binnen specifieke setting
  • Verdieping a.d.h.v. opzoekingswerk en formulering probleem-/vraagstelling
  • Begeleidings- en feedbacksessies op de campus (min. 4x)
 • Organisatie sportdag: begeleidings- en feedbackmomenten op de campus (min. 4x)

Onze aanpak:

 • Flankerend onderwijs (contactonderwijs)
 • Studiebezoeken en gastsprekers uit het werkveld
 • Begeleidings- en feedbackmomenten
 • Werkplekleren

Doelgroep

 • Afgestudeerden met bachelordiploma Lichamelijke Opvoeding en/of Bewegingsrecreatie (Opleiding secundair onderwijs);
 • Afgestudeerden met masterdiploma Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen;
 • Afgestudeerden met bachelor- of masterdiploma in een relevante/aanverwante studierichting die de nodige voorkennis kunnen aantonen.

Wanneer?

Wekelijkse sessie (1 halve of 1 volledige dag) op dinsdag van september 2020 tot en met  januari 2021

Waar?

Campus Watersportbaan 
Watersportlaan 4
9000 Gent

Kostprijs

€ 175

Lesgever

Sara De Cauwer - Dimitri Vrancken
Docent

Administratieve vragen

Fleur Liefooghe
Partners in leren - OSO
09 234 82 31

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden