Programma

Tijdens deze studiedag vertrekken we vanuit een casus om te leren kijken naar articulatiestoornissen met een motorische bril. Met de techniek van PROMPT helpt de logopedist de patiënt namelijk met het ontwikkelen van (nieuwe) bewegingspatronen voor spraak door het manipuleren van de gewenste spiergroepen.

Aan de hand van videobeelden wordt het onderzoek en de behandeling van PROMPT geïllustreerd. Daarnaast wordt ook het conceptueel kader die de holistische benadering van PROMPT verduidelijkt toegelicht.

Het doel van deze studiedag is een inzicht geven in de spraakmotorische ontwikkeling en hoe deze kan onderzocht en behandeld worden. Het aanleren van de techniek van PROMPT zal echter niet in deze studiedag aan bod komen.

Doelgroep

Logopedisten

Lesgevers

Sabine Verhemeldonck is meer dan 20 jaar werkzaam als logopediste in haar privépraktijk “Logopediepraktijk Sterk” met als specialisatie het behandelen van lees- en spellingproblemen, oro-myofunctionele problemen en ernstige spraak- en taalproblemen. In 2016 werd Sabine de eerste ‘Certified PROMPT therapist’ in Vlaanderen en sindsdien is zij ook ‘PROMPT Instructor Assistant’ en assisteert zij tijdens PROMPT-cursussen.