Inhoud

Autisme komt voor op alle verstandelijke niveaus, waardoor leerlingen met autisme zowel in het buitengewoon onderwijs als in het gewoon onderwijs schoollopen. Opdat een leerling met autisme in staat zou zijn nieuwe vaardigheden aan te leren, is het belangrijk dat de omgeving auti-vriendelijk is. Het is voor leerkrachten dus erg belangrijk dat zij:

  • hun denkstijl begrijpen
  • hun gedrag kunnen plaatsen
  • de communicatie naar hen toe kunnen aanpassen
  • voor hen een voldoende veilige omgeving creëren

In deze sessies worden theoretische inzichten gecombineerd met voorbeelden uit de praktijk, inleefoefeningen, praktische tips en handvatten, oefeningen in het aanpassen van de communicatie en omgeving, … Er wordt eveneens ruimte gecreëerd voor interactie en uitwisseling in kleine groepjes.

Doelgroep

Leraren, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, paramedici,… in het regulier of buitengewoon onderwijs.