Inhoud

We verduidelijken de symptomen van burn-out en reiken je instrumenten aan om deze op te sporen.
Een burn-out heeft deels te maken met de persoonlijkheid van de medewerkers waardoor men een hogere vatbaarheid voor burnout kan ontwikkelen. Vaak gaat het om harde werkers, perfectionisten en zeer loyale mensen met verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast kunnen ook organisatiefactoren een burn-out in de hand werken.

Je verwerft kaders en oefent bevragingsmethodieken, werkvormen en veranderstrategieën, verbaal en non-verbaal, die je daarna kan toepassen bij je cliënten of binnen je organisatie. We staan eveneens stil bij het reïntegratieproces na een burn-out: hoe ondersteun je een medewerker best na een (langere) periode van afwezigheid en hoe voorkom je herval?

Doelgroep

Begeleiders, coaches, counselors, therapeuten, psychologen, leidinggevenden en preventieadviseurs die zich willen bekwamen in het opmerken en aanpakken van burn-out.

Programma

Dag 1: 

 • Begripsomschrijving burn-out
 • Symptomen herkennen
 • Fasen bij het ontstaan van burn-out en herstel
 • Werkingsmechanisme van de energiebalans
 • Vragenlijsten verkennen
 • Wie is (meer) vatbaar voor burn-out? Persoonlijkheden en denkstijlen
 • Bewust worden en transformeren van belemmerende overtuigingen
 • Coachen van perfectionisme
 • Onderscheid burn-out – depressie – chronische vermoeidheid – fybromyalgie
 • Bore-out herkennen en begeleiden

Dag 2: 

 • Stresssymptomen en stressmechanisme
 • Oorzaken van stress en burn-out
 • Werken aan veerkracht
 • Time en Aandachtsmanagement
 • Relaxaties en meditaties ervaren en leren inzetten bij burn-out
 • Burn-out vroeger en nu
 • Aandacht geven aan emoties

Dag 3: 

 • Wetgeving psychosociale risico’s op het werk
 • Verplichtingen van een organisatie
 • Rol van de organisatie
 • Mogelijkheden tot aanpak om het welzijn van de medewerkers te verhogen

Dag 4: 

 • Aanpak vanuit de positieve en oplossingsgerichte psychologie
 • Bevlogenheid stimuleren – de bevlogen werknemer in de bevlogen organisatie
 • Primaire, secundaire en tertiaire preventie van burn-out
 • Talenten en kwaliteiten opsporen en inzetten
 • Re-integratie na burn-out
 • Casusbesprekingen

Lesgevers

Veldeman Ida

Master sociale en culturele antropologie, burn-out coach, creatief-fysiek coach, loopbaancoach, docent Coaching, Werken met teams, Werken in teams, Organisatiedesign, supervisor en zelfstandige praktijk.