"The intelligent investor is a realist who sells to optimists and buys from pessimists."
Benjamin Graham

Programma

Op 6 maart 2020 organiseert Arteveldehogeschool Gent voor u een masterclass Beleggingsleer. Bij de samenstelling van het programma hebben we ons in belangrijke mate laten inspireren door The Intelligent Investor naar de hand van Benjamin Graham (1949), door Warren Buffett omschreven als “By far the best book on investing ever written”. In dit werk begeleidt Graham de lezer bij de selectie van een beleggingspolitiek, waarbij de aandacht met name uitgaat naar de psychologische aspecten van aandelenbeleggingen en principes van aandelenselectie.

De masterclass streeft er bijgevolg naar om particuliere en professionele beleggers in staat te stellen gefundeerde keuzes te maken betreffende de lange-termijninvulling van hun vermogen of dat van cliënten, en dit zowel op psychologisch vlak als op het vlak van de keuze van beleggingsstrategieën. De masterclass is niet bedoeld voor (particuliere) beleggers die op zoek zijn naar speculatieve adviezen voor snel geldgewin. We richten ons tot werknemers in de financiële sector, alsook geïnteresseerden in de financiële wereld die meer willen weten omtrent beleggingsleer en -advies.

Het programma bestaat uit drie academische sessies en drie praktische sessies:

08:30 – 09:00 Onthaal
09:00 – 09:15 Welkom​

09:15 – 10:20

Academische sessie

Waardebeleggen: een historische terugblik aan de hand van recente empirische data - Prof. Dr. Steven De Klerck 
De dag van de masterclass start met een sessie omtrent waardebeleggen en draagt als titel “Waardebeleggen: een historische terugblik aan de hand van recente empirische data.” De sessie wordt verzorgd door prof. dr. Steven De Klerck (KU Leuven, Arteveldehogeschool, Pure Value Capital). In de sessie wordt een historische blik geworpen op de voornaamste inzichten uit The Intelligent Investor (Old Finance). De inzichten worden besproken, belangrijke verschillen of tegenstellingen met de hedendaagse professionele beleggingswereld worden aangestipt en de inzichten worden getoetst aan academische studies.
10:20 – 10:45 Koffiepauze

10:45 – 11:50

Academische sessie

De rol van psychologie bij beleggingsadvies - Dhr. Wim Antoons
In een volgende academische sessie zal door Wim Antoons (Portolani, Brandes Institute) ingegaan worden op de rol van psychologie bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Als onderdeel van de sessie zal uitgebreid aandacht besteed worden aan de praktijk van market timing. Hierbij trachten beleggers instap- en uitstapmomenten zorgvuldig te bepalen om hetzij kapitaal te beschermen, hetzij rendementen te verhogen. In de sessie zullen onder meer de risico’s en de opportuniteiten van de praktijk van market timing in detail besproken worden.

11:50 – 12:50

Praktische
 sessie

Cases in beleggingsadvies: Robotadvies of bionic-advies als toekomst in de beleggingswereld? - Dhr. Yves Van Laecke en Dhr. Hans Coppens​
De derde praktische sessie wordt gegeven door Yves Van Laecke en Hans Coppens. Na een algemene situatieschets over de huidige stand van zaken in de beleggingswereld van het robotadvies, zoomen deze experts van Bank Nagelmackers in op de technische fundamenten van de in-huis ontwikkelde adviestool PIA – Personal Investment Assistant. De tool heeft als doelstelling de technologische know-how en efficiëntie te combineren met de adviseur van ‘vlees en bloed’. In deze sessie vernemen beleggers of het daadwerkelijk mogelijk is om het beste van beide werelden te combineren en hoe dit concreet in zijn werk gaat.
12:50 – 13:40 Lunch

13:40 – 14:40

Praktische sessie

Cases in beleggingsadvies: Dividendstrategieën - Dhr. Steven Meyer en Dhr. Jean-Paul Adam
In het licht van de extreem lage tot negatieve rente over de voorbije jaren is de praktijk van rentenieren, in de betekenis van leven van de rente van beleggingen, onmogelijk geworden. Gegeven deze evolutie tekenden Steven Meyer en Jean-Paul Adam (Accuro) een strategie uit waarbij systematisch in dividendaandelen belegd wordt. De strategie streeft naar een nettorendement van minstens 2% per jaar uit dividenden enerzijds en een kapitaalsgroei van 3% per jaar anderzijds. De sessie richt zich tot beleggers die permanente kasstromen uit hun vermogen wensen te genereren, ook in tijden van negatieve rentevoeten.
14:40 – 15:00 Koffiepauze

15:00 – 16:00

Academische sessie

Beleggingsstrategieën bij aandelen - Dhr. Kurt Verstegen
Kurt Verstegen (KU Leuven, UA, KBC) focust in deze sessie op de in de academische literatuur gedocumenteerde beleggingsstrategieën op de aandelenmarkten. De sessie laat zich het best beschrijven met de vraag: Waarom hebben verschillende aandelen een verschillend verwacht rendement? Zowel doorheen de tijd als in de cross-sectie kan het verwachte rendement van aandelen immers voorspeld worden op allerlei manieren: door te kijken naar hun waardering, hun grootte, de prestaties uit het verleden,… . In de sessie bekijken beleggers samen met Kurt Verstegen kort de academische visie op beleggen vanaf de jaren 1960 (Modern Finance) en vervolgens de belangrijkste anomalieën die sedertdien ontdekt werden, het empirische bewijs daarvoor en hoe beleggers daar praktisch mee kunnen omgaan.

16:00 – 17:00

Praktische
 sessie

Cases in beleggingsadvies: Actief versus passief beleggen - Dhr. Tim Nijsmans
In deze sessie bespreekt Tim Nijsmans (Vermogensgids) in een eerste stap de grote verschillen tussen actief en passief beleggen. In termen van The Intelligent Investor spreken we grosso modo over respectievelijk the defensive investor en the enterprising investor. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de technische fundamenten van Exchange Traded Funds (ETFs). Finaal worden de verworven inzichten gecombineerd in een case study over hoe beleggers door middel van passieve instrumenten, zoals ETFs, een actieve portefeuille kunnen controleren en opvolgen.

 

De sprekers

Steven De Klerck

Na de studies Handelsingenieur en Master of Science in Statistics richtte Steven De Klerck op basis van zijn doctoraal onderzoek het beleggingsfonds Pure Value Capital op. Steven doceert Capital Investment Policy (KU Leuven) en Financieel Management (Arteveldehogeschool) en zetelt in diverse academische adviesraden van bedrijven.

Wim Antoons

Wim Antoons is hoofd van de portfolio desk bij Portolani, een onafhankelijke family office voor ondernemende families. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de selectie van fondsen voor cliënten. Voorheen was Wim hoofd van asset management bij Bank Nagelmackers. Wim behaalde een Master Handelswetenschappen aan de Hogeschool-Universiteit Brussel.

Kurt Verstegen

Kurt Verstegen behaalde een doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vandaag het vak Banking doceert. Daarnaast is hij werkzaam in het team van productontwikkelaars bij KBC Asset Management, een dynamisch team dat instaat voor de ontwikkeling van de beleggerspropositie en de invulling daarvan.

Tim Nijsmans

Tim Nijsmans is de oprichter van Vermogensgids, een coach voor particuliere beleggers die meer controle willen over hun beleggingen. Hij was 14 jaar lang actief als vermogens- en fondsbeheerder bij Dierickx Leys Private Bank. Hij behaalde een Master Handelswetenschappen en een Executive Master in Personal Financial Planning. Hij is actief bezig met lezingen over verschillende aspecten van beleggen. Daarnaast is hij sterk betrokken bij de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB).

Steven Meyer

In 1998, na zijn universitaire studies, begon Steven Meyer zijn loopbaan als zelfstandig Investment Banker en Business Banker. Daarbij aansluitend volgde hij een opleiding tot private banker/wealth advisor waarin hij zijn zin voor ondernemerschap en probleemoplossend denken gecombineerd met kredietproblematiek extra in de verf kon zetten. In het kader van de verdere groei van Accuro vervoegde Steven Meyer hen in 2016. Begin 2017 werd hij gedelegeerd bestuurder.

Jean-Paul Adam

Jean-Paul Adam is een creatieve, analytische en energieke geest die gebeten is door investeren en beseft dat efficiëntie en zuinigheid hierbij doorslaggevend zijn. Na zijn studies Industrieel en Handelsingenieur was hij 15 jaar private banker bij een grootbank. In 2006 besloot hij om samen met twee gelijkgezinden de Belgische vermogensbeheerder Accuro op te richten. Ondertussen is hij reeds 14 jaar gedelegeerd bestuurder van deze nichespeler binnen de wereld van het vermogensadvies.

Yves Van Laecke

Yves Van Laecke is bijna 11 jaar nationaal directeur Private Banking & Asset Management bij Bank Nagelmackers. Na zijn studies in de Toegepaste Economie, gevolgd door een MBA, ging hij in 1994 aan de slag bij Deutsche Bank België. Met 5 jaar werkervaring als beleggingsadviseur en kantoordirecteur in de boekentas zette hij de stap naar Bank Nagelmackers in 1999. Hier bouwde hij een loopbaan uit als private banker voor de regio Oost-Vlaanderen.

Hans Coppens

Na zijn studies Handelsingenieur ging Hans Coppens in 2007 aan de slag bij Euroclear Bank. Na 7 jaar bij Euroclear en een tussenstop van 2 jaar bij BNP Paribas Investment Partners is hij sinds 2016 actief bij Bank Nagelmackers. In 2017 werd hij afdelingshoofd Regulatory Asset Management waar hij zich voornamelijk bezig houdt met MiFID en Nagelmackers’ nieuwe beleggingsadviestool, Personal Investment Assistant (PIA).