Inhoud

De vorming tot mentor beslaat 6 dagen opleiding (4 volle en 2 halve dagen).

We focussen op de competenties als mentor zoals het decreet die omschrijft:
• Ondersteuning van de student tijdens de stage
• Ondersteuning van de leraar in opleiding (lio)
• Aanvangsbegeleiding gedurende het eerste jaar van de beroepsuitoefening van de leraar.

De ondersteuner van de student/lio is de verbindingspersoon tussen de student, de stageschool en de hogeschool. Hij schept ruimte voor het realiseren van de leermogelijkheden op schoolniveau. De aanvangsbegeleider werkt vanuit dezelfde competenties maar het aangrijpingspunt is de beginnende leraar. Meteen wordt het professionaliseringsproces van de beginnende leraar in een gestructureerde aanpak opgenomen.

Doelgroep

De mentorenvorming mikt op medewerkers in het onderwijs die zich willen bekwamen als mentor en de verantwoordelijkheid willen nemen voor de begeleiding van studenten uit de lerarenopleiding, de leraren in opleiding (lio) en de aanvangsbegeleiding van beginnende leraren.

Na het volgen van de sessies en het opmaken van een portfolio ontvangt elke deelnemer een certificaat van mentor.

Lesgever

De vorming tot mentor wordt verzorgd door Sabine De Muynck van Arteveldehogeschool met jaren ervaring in begeleiding en vorming.