Doelgroep

De mentorenvorming mikt op medewerkers in het onderwijs die zich willen bekwamen als mentor. Je wilt de verantwoordelijkheid willen nemen voor de begeleiding van studenten uit de lerarenopleiding, de leraren in opleiding en de aanvangsbegeleiding van beginnende leraren.
 

Programma

De vorming tot mentor beslaat zes dagen opleiding.

We focussen op de competenties als mentor zoals het decreet die omschrijft:

  • Ondersteuning van de student tijdens de stage
  • Ondersteuning van de leraar in opleiding
  • Aanvangsbegeleiding gedurende het eerste jaar van de beroepsuitoefening van de leraar.

De ondersteuner van de student/leraar in opleiding is de verbindingspersoon tussen de student, de stageschool en de hogeschool. Hij schept ruimte voor het realiseren van de leermogelijkheden op schoolniveau.

De aanvangsbegeleider werkt vanuit dezelfde competenties maar het aangrijpingspunt is de beginnende leraar. Meteen wordt het professionaliseringsproces van de beginnende leraar in een gestructureerde aanpak opgenomen.

Toelatingsvoorwaarden en resultaat

Er zijn geen diplomavereisten. Wie deelneemt, wenst uitdrukkelijk aan het eigen groeiproces als mentor te werken en verbindt zich ertoe het volledige programma te volgen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze concrete toepassingen in de eigen praktijk uitwerken.

Na het volgen van de sessies en het opmaken van een portfolio ontvangt elke deelnemer een certificaat van 'mentor'.

Lesgevers

De vorming tot mentor wordt verzorgd door lesgevers van de Arteveldehogeschool met jaren ervaring in begeleiding en vorming.