Inhoud basismodule

De basiscursus vorming tot mentor beslaat 6 dagen opleiding (4 volle en 2 halve dagen).

We focussen op de competenties als mentor zoals het decreet die omschrijft:

 • Ondersteuning van de student tijdens de stage
 • Ondersteuning van de leraar in opleiding (lio)
 • Aanvangsbegeleiding gedurende het eerste jaar van de beroepsuitoefening van de leraar.

Concreet komen volgende thema’s aan bod:

 • Diverse coachingsmodellen worden toegelicht en ingeoefend
 • Er worden concrete ideeën meegeven om aanvangsbegeleiding binnen jouw school duurzaam vorm te geven of te verfijnen
 • De begeleidingsvaardigheden die je nodig hebt om het coachingsgesprek optimaal te laten verlopen worden aangeleerd en ingeoefend.
   

Doelgroep

De basismodule mentorenvorming mikt op medewerkers in het onderwijs die zich willen bekwamen als mentor en de verantwoordelijkheid willen nemen voor de begeleiding van studenten uit de lerarenopleiding, de leraren in opleiding (lio) en de aanvangsbegeleiding van beginnende leraren.

Na het volgen van de sessies, het opmaken van een portfolio en deelname aan het assessmentgesprek, ontvangt elke deelnemer een certificaat van mentor.

Lesgever

De vorming tot mentor wordt verzorgd door Sabine De Muynck, docent pedagogische wetenschappen en praktijkbegeleider in de lerarenopleiding, begeleider BOOST (nascholing voor leerkrachten)


Inhoud verdiepingsmodule

De verdiepingsmodule voor mentoren beslaat 3 dagen:

We focussen op de competenties als mentor zoals het decreet die omschrijft:

 • Ondersteuning van de student tijdens de stage
 • Ondersteuning van de leraar in opleiding (lio)
 • Aanvangsbegeleiding gedurende het eerste jaar van de beroepsuitoefening van de leraar.

Concreet komen volgende thema's aan bod:

 • De reeds geleerde coachingsvaardigheden (zie basismodule) worden verder verfijnd.
 • Er worden handvatten aangereikt om rond zelfzorg bij starters, collega's, studenten aan de slag te gaan.
 • De methodiek van intervisie voeren wordt aangeleerd en toegepast tijdens de sessies zodat je deze zelf kan aanwenden in de begeleiding van starter.
 • Er wordt ingezoomd op het voeren van moeilijke gesprekken.

Doelgroep

De verdiepingsmodule voor mentoren richt zich tot mentoren die reeds het certificaat tot mentor hebben behaald. Na het volgen van de sessies en deelname aan een assessmentgesprek ontvangt elke deelnemer een certificaat 'verdiepingsmodule voor mentoren.'

Lesgever

De vorming tot mentor wordt verzorgd door Sabine De Muynck, docent pedagogische wetenschappen en praktijkbegeleider in de lerarenopleiding, begeleider BOOST (nascholing voor leerkrachten)