Programma

9.45 uur

 • Onthaal

10.00 - 12.00 uur

 • Verwelkoming en situering van de deelthema's
   
 • Bespreking van de deelthema's in discussiegroepen
  'Wat kunnen wij van jullie leren?'
  • voorbereiding van de studenten
  • begeleiding van de stage
  • evaluatie van de student

12.00 - 13.00 uur

 • Lunch u aangeboden door de opleiding

13.00 - 14.30 uur

BLOK 1:

 • Workshop 1: Bea Merckx – Jozefien Schaffler - Hoe tover je een proefje om tot een creatief onderzoek? 

  Tijdens deze korte workshop willen we inzicht geven hoe je door eenvoudige aanpassingen een proefje of stappenplan kan omvormen tot activiteiten waarin kinderen worden uitgedaagd om op een creatieve manier te onderzoeken of probleemoplossend te denken.

  U proeft van een module uit het project ‘Creativity in early years science education’ dat momenteel loopt binnen het EU-programma Erasmus+ . Het project focust op creativiteit in wetenschapsonderwijs voor jonge kinderen.
  Op de website 
  www.ceys-project.eu vind je meer info over het project.

 

 • Workshop 2: Jan Missinne – Woordenschatdidactiek 2.0

  Emeritus professor Verwerving en didactiek NT2 van de Universiteit Amsterdam, René Appel, zegt: "Taalontwikkeling is nauwelijks te versnellen door onderwijs: 95% van de woordenschat wordt thuis verworven."

  Toch wint woordenschatdidactiek in het huidige millennium weer aan belang. Welke theoretische inzichten zijn richtinggevend voor onze praktijk? En hoe kunnen we ons handelen theoretisch funderen en verantwoorden?

 

 • Workshop 3: Sofie Lievens – Bijbelverhalen ontdekken met Godly Play

  Maak kennis met de werkvorm Godly Play en leer hoe je op een speelse en vernieuwende manier Bijbelverhalen  kan verkennen met kinderen.

  Godly Play is een vernieuwende, creatieve en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen. Op een speelse manier raken kinderen vertrouwd met verhalen uit Oud en Nieuw Testament, met parabels en met liturgie. Doorheen verhalen, verwondering, gesprek en stilte kan de natuurlijke spiritualiteit van kinderen tot bloei komen.

  Sinds een paar decennia wordt Godly Play in het buitenland ingezet bij godsdienstonderwijs voor kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar, bij catechese in de parochie, bij ziekenhuispastoraal, bij mensen met een beperking, op bezinningsdagen voor volwassenen,…  Sinds 2012 heeft deze methodiek ook in Vlaanderen ingang gevonden.

 

 • Workshop 4: Philip O’Neill – Beeldbarbaar: beeldkansen zien in elke dag

  Hoe vorm je een traditionele knutselles om tot een rijke beeldles?
  Waar vind je inspiratie voor je volgende beeldactiviteit en hoe zet je dat om in een les?
  Hoe pak je een les beeldopvoeding didactisch-organisatorisch aan?
  Aanbod van beeldtechnieken.
  Kortom: inspirerende beeldopvoeding voor in de klas.
   

 • Workshop 5: Maaike Verstraete – Waarderen kijken naar ouders 

  We oefenen in anders kijken naar “boeiende” ouders. Hoe ga je met hen in gesprek, op een waarderende maar duidelijke manier? Hoe geef je feedback of advies zonder de samenwerking onmogelijk te maken?

  We oefenen in het omdenken van lastige communicatie. We gaan samen op zoek naar talenten en goede intenties die zich soms als ingewikkeld gedrag ‘vermommen’. We oefenen in het geven van duidelijke boodschappen mét een relationele waarderende verpakking.

  Vanuit de waarderende kijk dat “al wat er is, er mag zijn” gaan we aan de slag met onze eigen irritatie, met de onhandige aanpak van de ander en gaan we op zoek naar wat we werkelijk willen communiceren.

  Deze workshop heeft oudergesprekken als focus, maar de waarderende bril die geoefend wordt kan ook bij leerlingen, stagiaires, collega’s en zelfs je gezinsleden gebruikt worden.

 

 • Workshop 6: Thibaut Cromphaut  - Werken aan attitudes en talenten met ClassDojo 
  Met het digitaal communicatiemiddel ‘Class Dojo’ werken leerlingen, leerkrachten en ouders samen aan attitudes en talenten. Aan de hand van een eenvoudig digitaal portfolio delen leerlingen hun ervaringen uit de klas met hun ouders.  
  Met dit gratis platform:
  - maak je gedrag en/of talenten bespreekbaar met leerlingen en ouders
  - enthousiasmeer je leerlingen
  - creer je een digitaal portfolio per leerling
  In deze sessie vertrekken we van wetenschappellijk onderzoek van Carol Dweck rond 'Growth-mindset'.Vervolgens verkennen we de mogelijkheden van Class Dojo in de klaspraktijk.

 

14.45 - 16.15 uur

BLOK 2:

 • Workshop 7: Lucie Roobrouck – Didactiek expressief lezen

  In deze sessie kom je te weten welke didactiek onze studenten aangeleerd krijgen voor technisch-expressief lezen. We bekijken samen het didactisch materiaal waarmee ook de studenten aan de slag gaan (geschikte teksten en aandachtspunten, voorbeeldlesvoorbereidingen, lessen uit de handleiding getoetst aan de criteria). Er is ruimte voor een gesprek hierrond vanuit je ervaringen.

  Als toemaatje krijg je inspiratie rond bewegingsintegratie in de taallessen.

 • Workshop 8: Liesbeth De Bleeker – Er was eens…  een Frans prentenboek –

  Il était une fois… : à la découverte de la littérature de jeunesse francophone

  Un atelier de littérature de jeunesse… en français ? Et oui, découvrons ensemble quelques albums de jeunesse extraordinaires ! Mais pour quoi faire ? Eh ben, pour les lire en classe, nom d’une pipe !

 • Kennismaken met prentenboeken bruikbaar voor taalinitiatie Frans (1e of 2e graad) of formeel taalleren Frans (verplicht in 3e graad)
 • Tips bij het kiezen van een geschikt prentenboek
 • Verkennen van enkele mogelijke verwerkingsopdrachten na het voorlezen

 

 • Workshop 9: Sebastiaan Leenaert – Poëziebeestig, meer dan poëzie

  Een voorbeeld van een interactieve workshop poëzie

  Niet je door-de-weekse poëzieworkshop, maar een interactieve, grappige, vernieuwende combinatie van woord, beeld, drama en knutsel.

  Verfrissend en bijzonder! Beloofd!

 

 • Workshop 10: Elke Brys – Greet Van Cromphaut -  Leer ukelele spelen, het schattigste snaarinstrument!

   

  In deze workshop mag je aan de slag gaan met het schattigste snaarinstrument: de springende vlo ofte de (sopraan)ukelele. Je leert je drie eerste akkoorden spelen  (C F G )  zodat je meteen naar je klas kunt trekken met enkele liedjes. We zingen ook meteen mee dus zanggêne wordt afgeraden. 

  Deze workshop is bedoeld voor mensen zonder voorkennis maar mét enthousiasme.  

  Wij zorgen voor sopraanukelele's, geleverd door Lutherie Decorte. Desgewenst kan de ukelele worden aangekocht.  

 

 • Workshop 11: Hilde Michiels – “Lichaamstaal ervaren en werken met stoelen”

  Ervaar in een veilige en laagdrempelige context wat het muzisch domein bewegingsexpressie/dans-expressie kan inhouden.

  Doelstellingen:
  Inzicht krijgen in de muzische aspecten van bewegingsexpressie aan de hand van een workshop met als thema “lichaamstaal ervaren en werken met stoelen”.
  Pantomimiek: Het stimuleren van de concentratie, de fantasie, het lichamelijke bewustzijn , de non verbale communicatie en inleving.

 

 • Workshop 12: Tinneke van Bergen – Beter technisch lezen dankzij spelvormen in de instructie

  Op 9 februari kopte het Algemeen Dagblad in Nederland nog ‘Dyslexie is het gevolg van slecht onderwijs’. Deze krantenkop lokte heel wat discussie uit en is uiteraard overdreven. Het belang van voldoende en didactisch verantwoorde lessen technisch lezen na het eerste leerjaar kan echter niet onderschat worden. Door op een goede manier instructie te geven en het leesplezier aan te wakkeren, kunnen heel wat leesproblemen voorkomen worden. Nu krijgen leerlingen soms ten onrechte het label dyslexie opgeplakt. In deze workshop leer je hoe je ook aangepaste spelvormen kan integreren in de instructiefase van een les technisch lezen.

 • Kader voor lessen technisch lezen met aandacht voor morfologische analyse, spellingpatronen, letterclusters, woorden met andere uitspraak dan verwacht kan worden op basis van de spelling
 • Voorbeeldles van een les technisch lezen met videofragmenten, gekozen tekst, uitgeschreven lesvoorbereiding, bordschema, spelvormen voor instructie, werkblad, didactisch materiaal
 • Voorbeelden van spelvormen en hoe je die doelgericht kan integreren in de instructiefase van een les technisch lezen
 • Aanzet tot ontwerp van een eigen les technisch lezen

Inschrijven kan tot en met 8 mei 2017

Voor mentoren met stagestudent in hun klas dit semester bestaat het inschrijven uit twee stappen.

1. Schrijf je eerst in voor de klasmentorendag (enkel voor klasmentoren die effectief een stagestudent hebben dit semester). Inschrijven kan via deze link.

2. Schrijf je dan in voor twee workshops die je wil volgen in de namiddag, door op de inschrijvingslink van jouw keuze te klikken (ook voor klasmentoren zonder stagestudent dit semester):

BLOK 1

Workshop 1: Bea Merckx – Jozefien Schaffler - Hoe tover je een proefje om tot een creatief onderzoek?
Inschrijven voor deze workshop kan via deze link

Workshop 2: Jan Missinne – Woordenschatdidactiek 2.0
Inschrijven voor deze workshop kan via deze link


Workshop 3: Sofie Lievens – Godly play
Inschrijven voor deze workshop kan via deze link


Workshop 4: Philip O’Neill – Beeldbarbaar: beeldkansen zien in elke dag
Inschrijven voor deze workshop kan via deze link


Workshop 5: Maaike Verstraete – Waarderend kijken naar ouders
Inschrijven voor deze workshop kan via deze link


Workshop 6: Thibaut Cromphaut  - Werken aan attitudes en talenten met ClassDojo 
Inschrijven voor deze workshop kan via deze link


BLOK 2
Workshop 7: Lucie Roobrouck – Didactiek expressief lezen
Inschrijven voor deze workshop kan via deze link


Workshop 8: Liesbeth De Bleeker – Er was eens…  een Frans prentenboek
Inschrijven voor deze workshop kan via deze link


Workshop 9: Sebastiaan Leenaert – Poëziebeestig, meer dan poëzie
Inschrijven voor deze workshop kan via deze link


Workshop 10: Elke Brys – Greet Van Cromphaut -  Leer ukelele spelen, het schattigste snaarinstrument!
Inschrijven voor deze workshop kan via deze link


Workshop 11: Hilde Michiels – Lichaamstaal ervaren en werken met stoelen
Inschrijven voor deze workshop kan via deze link


Workshop 12: Tinneke Vanbergen – Beter technisch lezen dankzij spelvormen in de instructie
Inschrijven voor deze workshop kan via deze link