Doelstelling

Levenslang leren is een professionele noodzaak voor alle betrokkenen bij onderwijs. Het maakt van ons allen Partners in Leren. In een stagecontext zijn we uitgelezen partners om studenten te begeleiden in hun initiële onderwijsopleiding. Daarom is het goed om als docenten uit de lerarenopleiding en mentoren uit het werkveld elkaar regelmatig te ontmoeten en elkaar te informeren en inspireren.

Doelgroep

Specifiek voor (klas)mentoren van onze eerstejaars- en tweedejaarsstudenten.

Programma

Het hoofdthema voor die dag is 'Wat kunnen we van elkaar leren?'.

Onder de middag wordt een broodjeslunch voorzien.

Schrijf je hier snel in, de plaatsen zijn beperkt.

Workshops

Workshop 1: 'Hoe kan ik differentiëren met rekenpiramides in mijn klas? Zelf een rekenpiramide maken op 3 niveaus."

door Karen De Maesschalck en Kathy Baert

U kiest een rekeninhoud (getallenkennis of bewerkingen) waarrond u graag wil differentiëren: we lichten eerst het stappenplan toe en dan gaan we aan de slag zodat u met een afgewerkt rekenspel naar de klas teruggaat. We zorgen zelf voor een aantal afgewerkte voorbeelden ter inspiratie.


Workshop 2: Het potentieel van productieve interactie: succesvol taal leren vanaf het prille begin

door Carolien Frijns

Jonge kinderen met een etnische minderheidsachtergrond, zoals Turkse kleuters die in Vlaanderen opgroeien, leren heel vlug nieuwe woorden zodra ze veel taal horen, zegt men vaak. Niet elk type gesprek is echter even succesvol. Tijdens deze presentatie gaan we na welk soort klasinteractie anderstalige kinderen het meest helpt bij het leren van het Nederlands. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten over taal leren en concrete tips voor je eigen klas. 

Carolien Frijns is recent gepromoveerd op onderzoek naar tweedetaalverwerving bij kleuters. Het hoofddoel van haar onderzoek is bijdragen aan (meer) gelijke onderwijskansen voor kwetsbare leerders in onze samenleving.


Workshop 3: MAKE.THINK.TINKERING.

door Katrijn Pools

"Tinkering" is een fenomeen dat overwaait vanuit de Verenigde Staten. Letterlijk betekent het woord "prutsen" of "bricoleren". Leren door tinkering wordt vormgegeven door het opzetten van ervaringen, waarbij leerlingen in contact gebracht worden met gereedschappen en fenomenen die inspirerend kunnen werken, waarna er complexere uitdagingen kunnen volgen in een STEM-rijke of muzische context. In deze sessie ga je aan de slag met een van de werkvormen.


Workshop 4: Beeldbarbaar: inspiratiesessie om beeldend aan de slag te gaan

door Philip O'Neill 

Ben jij of je school op zoek naar andere soort beeldactiviteiten? Je vraagt je af hoe je die rijker kunt maken? Maar vooral, waar vind je elke keer weer de inspiratie om dit te doen? In deze sessie worden er methodieken aangereikt om zelf je les beeldopvoeding te verrijken. De website www.beeldbarbaar.com is het uitgangspunt. Daarnaast worden ook andere bronnen gebruikt waar je inspiratie kan halen. Ook didactiek wordt geduid en toegepast. Tenslotte worden een aantal beeldende technieken aangereikt en uitgeprobeerd om concreet mee aan de slag te gaan in je klas. Ook zin om minstens 10 nieuwe lesideeën beeld te kunnen vormen? Dan is dit iets voor jou of je team!


Workshop 5: Keep calm and do drama!

door Said Dnoub

In deze workshop komt de opbouw van een les muzische vorming aan bod met focus op drama. Na deze sessie kan je de voorwaarden opsommen die nodig zijn om aan drama te doen, de didactische opbouw van een les drama reconstrueren en nog meer dan ooit zin krijgen om aan drama te doen in je klas!