Doelstelling

Levenslang leren is een professionele noodzaak voor alle betrokkenen bij onderwijs. Het maakt van ons allen Partners in Leren. In een stagecontext zijn we uitgelezen partners om studenten te begeleiden in hun initiële onderwijsopleiding. Daarom is het goed om als docenten uit de lerarenopleiding en mentoren uit het werkveld elkaar regelmatig te ontmoeten en elkaar te informeren en inspireren

Doelgroep

Specifiek voor (klas)mentoren van onze studenten Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs.

Programma

Het hoofdthema voor die dag is 'Wat kunnen we van elkaar leren?'.

  • Voormiddag: de aanpak van de Arteveldehogeschool en de manier van werken in uw klas optimaal op elkaar afstemmen
  • Namiddag: keuze uit een aantal workshops.

Concrete invulling van het programma met mogelijkheid om in te schrijven volgt later.