Doelstelling

Levenslang leren is een professionele noodzaak voor alle betrokkenen bij onderwijs. Het maakt van ons allen Partners in Leren. In een stagecontext zijn we uitgelezen partners om studenten te begeleiden in hun initiële onderwijsopleiding. Daarom is het goed om als docenten uit de lerarenopleiding en mentoren uit het werkveld elkaar regelmatig te ontmoeten en elkaar te informeren en inspireren

Doelgroep

Specifiek voor (klas)mentoren van onze studenten Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs.

Programma

Het hoofdthema voor die dag is 'Wat kunnen we van elkaar leren?'.

  • Voormiddag: de aanpak van de Arteveldehogeschool en de manier van werken in uw klas optimaal op elkaar afstemmen
  • Namiddag: keuze uit een aantal workshops: 13.00u – 14.30u en 14.45u – 16.15u.

Onder de middag wordt een broodjeslunch voorzien.
Schrijf je snel in, de plaatsen zijn beperkt. 

Workshops

Workshop 1: Said Dnoub– Keep calm and do drama!
In deze workshop komt de opbouw van een les muzische vorming aan bod met focus op drama.
Na deze sessie kan je de voorwaarden opsommen die nodig zijn om aan drama te doen, de didactische opbouw van een les drama reconstrueren en nog meer dan ooit zin krijgen om aan drama te doen in je klas!
 

Workshop 2: Jenne De Gendt – Hoe kan je een onderzoeksactiviteit in de klas begeleiden?
In deze workshop staan we stil bij verschillende mogelijkheden om onderzoeksactiviteiten in je klas te brengen. Hierbij vertrekken we vanuit jullie eigen ervaring om te achterhalen dat er verschillende manieren zijn om een onderzoekje in de klas te begeleiden. Je ontdekt welke manier je het beste ligt, hoe dit komt en hoe dit getransfereerd kan worden naar de klaspraktijk.

Workshop 3: Els Lauwereins -  Een blik op de omgeving
Omgevingsonderwijs biedt voordelen zowel voor de leerling, de leerkracht als de school. Toch blijkt omgevingsgericht onderwijs in de klaspraktijk niet eenvoudig te zijn. In deze workshop worden praktijkvoorbeelden van omgevingsonderwijs gegeven, krijg je didactische tips en bekijken we bronnen waar uiteenlopende informatie over de plaatselijke schoolomgeving kan gevonden worden.

Workshop 4: Geert Kraye - Website bouwen met Weebly
Hoe kan je met een eenvoudige en gratis tool zelf een website ontwerpen? Na deze workshop ben je in staat om zelf een mooie website te bouwen. We staan stil bij de lay-out, maken verschillende pagina's met tekst en afbeeldingen en passen enkele instellingen aan, waarna we onze website publiceren en evalueren. 

Workshop 5: Lore Van Acker en Leen Permentier - Actief aan de slag in de klas
In deze workshop staan we stil bij een aantal coöperatieve werkvormen en reiken we tools aan om actief mee aan de slag te gaan in de klas (bv. Plickers, Socrative). Na deze workshop ben je in staat om enkele activerende werkvormen in de klas in te zetten om de betrokkenheid en leerlingenactivietit van de leerlingen in je klas te verhogen.

Workshop 6: Marijke De Smet - Meesterschap tegen een achtergrond van M-bekommernissen
In deze workshop gaan we vanuit  twee Nederlandstalige publicaties interactief aan de slag met 10 bekommernissen van leerkrachten basisonderwijs omtrent de praktische uitrol van het M-decreet. Bovendien worden er concrete suggesties gedaan om de bekommernissen kleiner te maken en om te buigen naar meesterschap. Praktijkvoorbeelden voortvloeiend uit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO schooletnografie, AJ 2016-2017, De Smet, Naert, Callens) werken hierbij inspirerend.

Workshop 7: Sebastiaan Lenaerts - Poëziebeestig
Niet je door-de-weekse poëzieworkshop, maar een interactieve, grappige, vernieuwende combinatie van woord, beeld met knap didactisch materiaal. Verfrissend en bijzonder! Beloofd! Je maakt op een speelse manier kennis met poëtische technieken als associatie, alliteratie, onomatopee, synesthesie, vergelijking. We ontdekken dat poëzie schrappen is en dat woorden niet zomaar woorden zijn. Een rivierlandschap biedt het kader aan. Er zwemmen waterdieren, er groeien wilde inheemse planten, maar spijtig genoeg zijn sommige delen ook vervuild. In deze workshop integreren we verschillende leergebieden binnen 1 verhaal. Je maakt kennis met verschillende werkvormen, waarbij we zowel op cultuurgebonden als op persoonsgebonden domeinen inzetten.

Inschrijven is hier binnenkort mogelijk!