Doel

Lokale besturen en hun medewerkers versterken in het opnemen van hun regierol  en het opzetten van  samenwerkingsprocessen tussen diverse actoren..

Inhoud

Deze bijscholing biedt een combinatie van kennis, inzichten en tools.

 

Dag 1: Een heldere kijk op  regie en netwerksamenwerking

  • Begrippen , basisinzichten en een kader voor de (lokale) regie-rol (Propper e.a.)
  • Een kader en inzichten over samenwerkingsprocessen tussen organisaties
  • Toepassingen aan de hand van het ArrowRootsmodel

 

Dag 2:  Dynamiek en kwaliteitsvolle relaties in het samenwerkingsproces

  • Omgaan met evoluties en fasen in regie en samenwerking
  • Opbouwen en behouden van vertrouwen tussen actoren
  • Werken aan collectief en verbindend leren

 

Dag 3:  strategisch beïnvloeden

  • Stappen in het proces van strategische beïnvloeding
  • Omgaan met macht, belangen, standpunten … spanningsvelden
  • Win-win creëren / co-creatie
  • Opstellen van een actieplan

Doorheen de bijscholing wordt aandacht besteed aan theorie én praktijk. Er wordt inzichtelijk gewerkt, maar ook actief geoefend met tips, tools en werkvormen. Er is veel ruimte voor het onderzoeken van ervaringen en eigen cases van de deelnemers.

Voor wie?

Medewerkers van lokale besturen die betrokken zijn bij het vormgeven, opstarten, begeleiden of ondersteunen van (lokale) regie rond een maatschappelijke kwestie (armoede, mobiliteit, milieu, welzijn, zorg, opvang, …)

 

Lesgevers

Veerle Opstaele  is  verbonden aan  het Expertisenetwerk Mens en Samenleving  van de Arteveldehogeschool . Ze is projectleider  van diverse onderzoeksprojecten . Veerle heeft jarenlang ervaring als trainer en procesbegeleider. Ze heeft veel ervaring in het werken met lokale besturen en social profit organisaties. Zij is de drijvende kracht achter PRONET, de ondersteuningsunit voor netwerksamenwerking.