Doel

Lokale besturen en hun medewerkers beter toerusten om de regierol op te nemen en om samenwerkingsprocessen tussen diverse partijen te ondersteunen.

Inhoud

Deze bijscholing biedt een combinatie van:

  • Kennis en inzicht over verschillende regie-rollen, regie-opvattingen en over hun mogelijkheden en beperkingen
  • Kennis, tips en tools i.v.m. samenwerkingsprocessen tussen meerdere partijen

Dag 1: een kader voor de regie-rol van de lokale overheid (Propper e.a) en een kader & basisinzichten over samenwerkingsprocessen tussen organisaties (ArrowRoots-Model van PRONET)

Dag 2: procesvaardigheden om dynamiek, fasering, vertrouwen, spanningen te hanteren

Dag 3: strategisch beïnvloeden

Doorheen de bijscholing wordt aandacht besteed aan theorie én praktijk. Er wordt inzichtelijk gewerkt, maar ook actief geoefend met tips, tools en werkvormen. Er is veel ruimte voor het onderzoeken van ervaringen en eigen cases van de deelnemers.

 

Voor wie?

Medewerkers van lokale besturen die betrokken zijn bij het vormgeven, opstarten, begeleiden of ondersteunen van lokale regie rond een maatschappelijke kwestie (armoede, mobiliteit, milieu, welzijn, zorg, opvang, …)