I'm a parent, what's your superpower?

Versterkende communicatie met ouders van een zorgenkindje:
hoe maak jij het verschil?

Spreker: Noor Seghers, initiatiefneemster Magenta-project, managementtrainer, onderzoeker (KU Leuven) en moeder van een zorgenkind.

“Er komt op de neonatologie zoveel op de ouders af. Met sommige ouders is er een zeer spontaan, open contact. Bij andere ouders verloopt het moeizamer. Er zijn al eens misverstanden en het is soms moeilijk om te weten wat hen echt bezig houdt en waaraan ze nood hebben. Ik voel me dan soms tekort schieten en vraag me af of ik het anders kan aanpakken.”

“Ik kom als vroedvrouw aan huis in veel gezinnen. Soms betrap ik me erop dat ik vooral tegengewicht biedt: relativeren en onrust wegnemen bij al te bezorgde ouders, proberen te overtuigen om het kindje te laten onderzoeken als ik zelf bezorgd ben over de ontwikkeling van de baby maar geen gehoor vindt bij de ouders. Is er een andere weg?”

“Gisteren had ik een gesprek met ouders over K. De papa was zeer eisend in de vraag naar ondersteuning door onze dienst. Zijn verwachtingen liggen veel hoger dan wat we kunnen bieden en zelf neemt hij weinig of geen engagement op. ‘Jullie zijn de professionals, jullie moeten dit oplossen.’ Mama zat erbij, verbeet haar tranen en kreeg niets gezegd. Ik denk dat we alle drie met een onvoldaan gevoel uit het gesprek vertrokken zijn.”

Tijdens deze studiedag worden wetenschappelijke inzichten en ervaringsdeskundigheid van ouders gebundeld. Je krijgt een kader én praktische tips om samen met ouders aan de slag te gaan.

Programma:

Deel 1: Onderdompeling in de leefwereld van ouders, rol van ouders en rol van professionals.

Deel 2: Handvaten in communicatie met ouders: over aandacht, empathie, sterke communicatie en partnerschap met ouders.

Een aanvraag tot goedkeuring als voortgezette opleiding in het kader van het project  ontwikkelingszorg voor het verzorgende en medische personeel van de kraamklinieken (materniteit en neonatologie) werd ingediend bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.